• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Aleksandra Jankowska

Aleksandra Jankowska, dr

Ośrodek: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami

 

e-mail: a.jankowska@iaepan.edu.pl; alexandrajankowska@interia.pl

 

 

Zainteresowania badawcze:

Moneta i pieniądz w świecie starożytnym, górnictwo metali i metalurgia w epokach brązu, żelaza i starożytności, kształtowanie się struktur i stosunków społecznych w basenie Morza Śródziemnego w starożytności, idea abstraktyzacji wartości i wpływ procesu monetyzacji na społeczeństwa starożytne.

 

Publikacje

Artykuły w czasopismach

Jankowska A. (2012), Coin hoards as an economic problem according to Xenophon, [w:] Coin hoards as an economic factor, M. Mielczarek (red.), Lódź.

Jankowska A. (2015), Pieniądz jako element ateńskiej propagandy — kilka uwag, [w:] Pieniądz a propaganda, wspólne dziedzictwo Europy, K. Filipow (red.), Augustów — Warszawa.

Jankowska A. (2015), Między Bliskim Wschodem a Grecją — pieniądz w okresie archaicznym, Acta Archaeologica Lodziensia 61, 7- 12.

Jankowska A. (2016), Arystoteles i jego wizja wprowadzenia pieniądza w antycznej Grecji, Acta Archaeologica Lodziensia 62, 37-42.

Jankowska A.  (2018), Szlaki komunikacyjne i handlowe między Grecją, centralnymi Bałkanami i przedrzymską Dacją VI-IV w. p.n.e. (Communication and trade routes between Greece, central Balkans and pre-Roman Dacia (6th-4th c. B.C.), Acta Archaeologica Lodziensia 64, 77-88.

Jankowska A. (2019), Trade in the Mediterranean Basin between the 8th and 6th century BCE, with emphasis on the Dodecanese, Acta Archaeologica Lodziensia 65,131-137.

Jankowska A. (2020), Pieniądz i mechanizmy wymiany na Bliskim Wschodzie. Kilka wstępnych uwag (Money and exchange mechanisms in the Near East. Some introductory remarks), Acta Archaeologica Lodziensia 66, 105-111.

 

Projekty

  • UMO-2013/11/B/HS3/02061 Grecka Kymisala. Antyczna „polis” na wyspie Rodos, NCN 2013-2019, kierownik prof. dr hab. M. Mielczarek; celem projektu było rozwinięcie badań archeologicznych na terenie antycznej Kymisali; prace archeologiczne koncentrowały się na terenie cmentarzysk użytkowanych od okresu archaicznego do hellenistycznego; w ramach projektu dokonano prospekcji archeologicznej pozostałości architektonicznych na stokach wzgórz wokół cmentarzysk i domniemanego akropolu.
  • 0195/NPRH4/H1a/83/215  Sylloge Nummorum Graecorum Poland. Historia kolekcji monet starożytnej Grecji oraz opracowanie i publikacja zbiorów, MNiSW 2015-2020; kierownik prof. dr hab. M. Mielczarek; celem projektu była publikacja tomów prezentujących zbiory antycznych monet greckich zdeponowanych w muzeach polskich, w ramach międzynarodowej serii Sylloge Nummorum Greacorum.
  • UMO-2016/21/B/HS3/02923 Roman fort Resculum and Roman settlement of the south-west section of the Dacian Limes Porolissensis; dr Jacek Rakoczy; celem projektu była weryfikacja pozostałości rzymskiego osadnictwa w zachodniej części Dacji Porolissensis, w okolicy fortu Resculum; w wyniku projektu dokonano inwentaryzacji 50 km2 terenu wokół fortu Resculum metodą lotniczego skaningu laserowego LIDAR. Na terenie fortu zweryfikowano archeologicznie fazę przebudowy bramy północnej oraz wschodniej części pretorium. Ponadto dokonano prospekcji geofizycznej terenów wokół fortu pod kątem pozostałości osadnictwa cywilnego.