• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Anna Rybarczyk

Anna Rybarczyk, dr

Ośrodek: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami

 

e-mail: a.rybarczyk@iaepan.edu.pl; annamaria.rybarczyk@wp.pl

Link: https://iaepan.academia.edu/AnnaRybarczyk

Zainteresowania badawcze i obszar badań:

  • ubiór średniowieczny
  • tekstylia średniowieczne i nowożytne
  • kultura materialna średniowiecza i nowożytności

 

Publikacje:

Monografie

Rybarczyk A. (2021). Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu. Łódź.

 

Artykuły w czasopismach

Rybarczyk A. (2010) Fabrics in Medieval Dress in Pomerania, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 23, 53-60.

Rybarczyk A. (2012) O koronkach klockowych i klockach do ich wyrobu na przykładzie znalezisk archeologicznych z nowożytnego Elbląga, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 60, 4, 617-626.

Rybarczyk A., Strzyż P. (2014) Średniowieczne pokrowce na topory z wykopalisk w Elblągu, Acta Militaria Mediaevalia, 10, 191 – 202

Antosik Ł., Rybarczyk A. (2016) The Silk Textiles from the Medieval Town of Nysa in Poland, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 29, 11–16.

Rybarczyk A.(2018) Textiles and social status. Case of late medieval Elbląg, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 31 , 155-15.

 

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Rybarczyk A.(2014) Z historii badań zabytkowych tekstyliów na Pomorzu Gdańskim. W: M. Fudziński, H.Paner (red.). Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim( 131 – 138). Gdańsk.

Antosik Ł., Ginter A., Rybarczyk A. (2015). Tekstylia z badań archeologicznych prowadzonych przy ul. Sadowej 1 w Gdańsku. Wstępne rozpoznanie. W: A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński (red.) XIX Sesja Pomorzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica, 5,(435-444). Szczecin.

Rybarczyk A. (2017). Knitting in Old Elbląg. Archaeological and historical evidence. W: M. Bravermanová, H. Březinová, J. Malcolm-Davies (eds.) Archaeological Textiles – Links Between Past and Present NESAT XIII (311 – 319). Liberec – Praha.

Antosik Ł., Maik J., Rybarczyk A. , Słomska J., Wtorkiewicz-Marosik E. (2018). Tekstylia, W: J.Piekalski, K. Wachowski (red.) Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu, Wratislavia Antiqua 23, (875-905). Wrocław.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

  • 2013 – 2018 Tkaniny jedwabne na ziemiach polskich w średniowieczu. Studium archeologiczne. Zadanie realizowane w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania F.2.IV. funkcja w zadaniu - kierownik

 

Wybrane ukończone projekty:

  • 2010 – 2013 Odzież i akcesoria stroju w średniowiecznym Elblągu. Zadanie realizowane w ramach planu naukowego IAE PAN, nr zadania II.197, funkcja w zadaniu – kierownik.
  • 2013 - 2016 Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.). realizacja/finansowanie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego/ Narodowe Centrum Nauki (Opus 4, projekt nr UMO-2012/07/B/HS3/01088), kierownik: prof. dr hab. Jerzy Piekalski, funkcja w zespole: wykonawca (opracowanie technologiczne zabytków tekstylnych wraz z  prof. dr hab. Jerzym Maikiem, mgr Łukaszem Antosikiem, mgr Joanną Słomską oraz mgr Emilią Wtorkiewicz-Marosik).