• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Krystian Chrzan

Dr Krystian Chrzan

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

 

krystian.chrzan@gmail.com

https://iaepan.academia.edu/KrystianChrzan

Zainteresowania badawcze:

wczesne średniowiecze, okres plemienny, budownictwo grodowe, ceramika wczesnośredniowieczna

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Adamska D., Buśko C., Chorowska M., Chrzan K., Demidziuk K., Eysymontt R., Gabiś A., Goliński M., Ilkosz J., Kastek T., Kononowicz W., Krzywka M., Małachowicz M., Młynarska-Kaletynowa M., Moździoch S., Piekalski J., Strauchold G., Urbanik J., Zabłocka-Kos A., Żiątkowski L., Żurek A. 2017. Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. IV: Śląsk, red. M. Młynarska-Kaletynowa, z. 13, Wrocław, red. naukowa: R. Eysymontt, M. Goliński. Wrocław.

 

Artykuły w czasopismach:

Chrzan K. 2012. Głos w dyskusji nad problematyką wczesnośredniowiecznych nakładek na tarczę koła garncarskiego. Silesia Antiqua, 48, 97-107.

Chrzan K. 2017. Miejsce w krajobrazie oraz funkcje wczesnośredniowiecznych grodów w dorzeczach środkowej i górnej Obry, Baryczy oraz środkowej Prosny w IX i X w. Przegląd Archeologiczny, 66, 261-282.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Chrzan K., Kolenda J. 2012. Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 3 w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie. Badania na trasie budowy autostrady A-4 w latach 2005-2009. W: S. Kadrow (red.), Raport 2007–2008 1. Warszawa 2012. 281-301.

Chrzan K. 2014. Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od 2 poł. IX w. do poł. XI w. W: K. Chrzan, K. Czapla, S. Moździoch (red.), Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Wrocław-Głogów, 191-225.

Chrzan K. 2017. The end of the old world. Pottery from the turn of the 10th and 11th centuries from the early medieval stronghold in Milicz – a silent witness of political and cultural changes in the Barycz River basin at the dawn of the Polish statehood. W: K. Chrzan, S. Siemianowska, P. Rzeźnik (red.), The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON. Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research. Wrocław, 41.

Chrzan K. 2017. Bogowie i społeczeństwo. Grody w krajobrazie przedchrześcijańskich Słowian na przykładzie opowieści biskupa merseburskiego Thietmara o Radogoszczy i Lucicach. W: D. Adamska, K. Chrzan, A. Pankiewicz (red.), Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej. Wrocław, 357-373.

 

Redakcje monografii zbiorowych:

Chrzan K., Czapla K., Moździoch S. 2014. Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Wrocław-Głogów.

Chrzan K., Moździoch S. 2015. Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii. Spotkania Bytomskie 7. Wrocław.

Chrzan K., Moździoch S. 2015. O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza. Spotkania Bytomskie 8. Wrocław.

Chrzan K., Siemianowska S., Rzeźnik P. 2017. The 3rd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON. Ceramics and Glass in Interdisciplinary Research. Wrocław.

Chrzan K., Siemianowska S., Rzeźnik P. 2017. Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji. Wrocław.

Adamska D., Chrzan K., Pankiewicz A. 2017. Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej. Wrocław.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

2018-2023 – Numer projektu: 11H 17 0157 85; tytuł: „Słownik wsi ślaskich w średniowieczu”, t. 2: Powiat polkowicki, t. 3: Powiat wołowski; kierownik projektu: dr hab. Dominik Nowakowski; źródło finansowania: MNiSW, NPRH. .

Wybrane ukończone projekty:

2012-2014 – Numer projektu: 2011/01/B/HS3/03746; tytuł: „Słownik historyczno-archeologiczny wsi śląskich w średniowieczu”. T.1. Powiat lubiński; kierownik projektu: dr Dominik Nowakowski; źródło finansowania: NCN.

2014-2018 – Numer projektu: 11H 13 0213 82; tytuł: „Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski”; kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Moździoch; źródło finansowania: MNiSW, NPRH.

2016-2019 – Numer projektu: Nr 2015/18/E/HS3/00425; tytuł: „Człowiek a środowisko – warunki przyrodnicze i charakter antropopresji pogranicza Wielkopolski i Pomorza we wczesnym średniowieczu w świetle badań geoarcheologicznych kompleksu osadniczego w Santoku”; kierownik projektu: dr Kinga Zamelska-Monczak; źródło finansowania: NCN w ramach konkursu „SONATA BIS 5”.