• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk

Dr Iwona Okuniewska-Nowaczyk

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Poznań

 

i.okuniewska-nowaczyk@iaepan.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

- Paleobotanika i paleoekologia późnego vistulianu i holocenu

- Palinologiczny zapis kopalnych środowisk przyrodniczych i kulturowych

 

Opracowywane obszary:

Badania palinologiczne we współpracy z archeologami i geologami na terenie Wielkopolski:

- w regionie Lubska, Sulechowa, w dolinie Warty, na obszarze miast: Poznania i Gniezna

- na stanowiskach archeologicznych Cichmiana, Dzwonowo, Kopanica, Krzyż, Liny, Lubrza, Pszczew, Santok, Sobiejuchy, Smolno Wielkie, Wicina, Wojnowo, Wonieść

Badania palinologiczne poza terenem Wielkopolski:

- Żarsko koło Cedyni

- Pustynia Błędowska

 

Problematyka:

Przemiany środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie na wybranych stanowiskach Niżu Polskiego w świetle badań archeobiologicznych.

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Okuniewska I. (1977). Nowe stanowisko Macrobiotus spectabilis Thulin, 1928, rzadkiego gatunku niesporczaka (Tardigrada) /summary/. Przegląd Zoologiczny, 21(2): 143-144.

Offierska J., Okuniewska I. (1986). Analiza palinologiczna i fauny Testacea (Rhizopoda) z torfowiska przy jeziorze Skrzynka w Wielkopolskim Parku Narodowym /summary: Palynological study and analysis of Testacea (Rhizopoda) fauna from a peatbog close to lake Skrzynka in the Great Poland National Park/. Sprawozdania PTPN nr 103 za 1984r. Wydz. Mat.-Przyr. Poznań: 146-148.

Okuniewska-Nowaczyk I. (1987). Late Holocene history of vegetation growing in the vicinity of Lake Skrzynka, the Greater Poland National Park, obtained from pollen analytical data. Acta Palaeobotanica, 27(1): 137-151.

Tobolski K., Okuniewska-Nowaczyk I. (1989). Type region PR: Poznań-Gniezno-Kujawy Lake District. Acta Palaeobotanica, 29(2): 77-80.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2005). Stan badań palinologicznych w południowo-zachodniej Wielkopolsce (Palinological Investigations in SW Great Poland). Fontes Archaeologici Posnanienses, 41, 9-14.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2005).Analiza pyłkowa osadów z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – doniesienie wstępne. Botanical Guidebooks, 28, 165-172.

Okuniewska-Nowaczyk I., Sobkowiak-Tabaka I. (2014). Palynology and archaeology of Late Vistulian and Early Holocene sites in Lubuskie Lake District, Western Poland, Studia Quaternaria, 31(1) 39-50.

DOI: 10.2478/squa-2014-0004.

Ratajczak-Szczerba M., Okuniewska-Nowaczyk I., Sobkowiak-Tabaka I. (2014), Morfologia dna i osady denne kopalnego zbiornika w rynnie jordanowsko-niesulickiej koło Lubrzy, Pojezierze Lubuskie, Studia Limnologica et Telmatologica, 8(2):71-80.

Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Okuniewska-Nowaczyk I. (2015). Mycological and palynological studies of early medieval cultural layers from strongholds in Pszczew and Santok (western Poland). Acta Mykologica, 50(1): 1059.

http://dx.doi.org/10.586/am.1059

Ratajczak-Szczerba, M., Sobkowiak-Tabaka, I. Okuniewska-Nowaczyk, I. (2015). Palaeogeographical and archaeological records of natural changes of the Jordanowo-Niesulice subglacial channel near Lubrza, the Lubusz Lakeland, Quaestiones Geographicae, 34(3), 101-116.

Sobkowiak-Tabaka I., Kubiak-Martens L., Okuniewska-Nowaczyk I., Ratajczak-Szczerba M., Kurzawska A., Kufel-Diakowska B. (2016). Reconstruction of the Late Glacial and Early Holocene landscape and human presence in Lubrza, Western Poland, on the basis of multidisciplinary analyses. Environmental Archaeology http://dx.doi.org/10.1080/14614103.2016.1268993

Sobkowiak-Tabaka I., Okuniewska-Nowaczyk I., Pyżewicz K. (2017). Osadnictwo mezolityczne w południowej części Pojezierza Łagowskiego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 22, 179-216.

И. ОКУНЕВСКА-НОВАЧИК, О. РАХМОНОВ, В.А. СНЫТКО, Т.ЩИПЕК ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ИСТОРИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПЕСЧАНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЮГА ПОЛЬШИ ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2018 № 4 С. 184–191 УДК 911.2

DOI: 10.21782/GIPR0206-1619-2018-4(184-191)

Okuniewska-Nowaczyk I., Rahmonov O., Snytko V.A., Szczypek T. (2018). Palynological Record of the History of Vegetation in the Sandy Areas of Southern Poland. Geography and Natural Resources, Geography Abroad, 39(4), 396-402.

http://link.springer.com/article/10.1134/S1875372818040145

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Kobusiewicz M., Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. (1987). Late Vistulian settlement in the Middle Odra Basin. W: J.M. Burdukiewicz, M. Kobusiewicz (red.), Late Glacial in Central Europe Culture and Environment, 5 (165-182). PAN-Wrocław, Prace Komisji Archeologicznej.

Okuniewska-Nowaczyk I. (1992). Holocene forest history in the Warta valley and the adjacent plateau south of Poznań. W: J. Kovar-Eder (red.), Palaeovegetational development in Europe and regions relevant to its palaeofloristic evolution. Proceedings of the Pan- European Palaeobotanical Conference, Vienna, 19-23 September 1991 (59-64).

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. (1992). Lusatian stronghold in Wicina: geological and pollen analytical data. W: J. Kovar-Eder (red.), Palaeovegetational development in Europe and regions relevant to its palaeofloristic evolution. Proceedings of the Pan- European Palaeobotanical Conference, Vienna, 19-23 September 1991 (39-46).

Okuniewska-Nowaczyk I. (1992). Roślinność późnoglacjalna stanowiska Żarsko koło Cedyni. W: T. Szczypek (red.), Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Uniwersytet Śląski (106-114).

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. (1996). Etapy rozwoju wydmy w Jasieniu w świetle datowań radiowęglowych i palinologicznych. W: T. Szczypek, J.M. Waga (red.), Współczesne oraz kopalne zjawiska  i formy eoliczne. Wybrane zagadnienia. Sosnowiec 1996 (summary: Development stages of the Jasień dune in light of radiocarbon and palinology) (93-101).

Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. (1999). Wiek osadów biogenicznych i wybranych zdarzeń geomorfologicznych w Guzowie koło Lubska w świetle datowania  radiowęglowego i palinologicznego. W: A. Pazdur, A. Bluszcz, W. Stankowski, L. Starkel (red.), Geochronologia górnego czwartorzędu Polski (265-275).

Kowalkowski A., Nowaczyk B., Okuniewska-Nowaczyk I. (1999). Chronosequence of  biogenic deposits and fossil soils in the dune near Jasień, Western Poland. W: W. Schirmer (red.), Dunes and fossil soils. GeoArchaeoRhein, 3, Münster (107-125).

Nowaczyk B., Nalepka D., Okuniewska-Nowaczyk I. (2002). Rola człowieka prahistorycznego w kształtowaniu form i osadów na wybranych obszarach Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. W: T. Szczypek (red.), Geographia Studia et Dissertationes, 25: (34-40).

Okuniewska-Nowaczyk I. (2004). Reconstruction of the history of vegetation in the vicinity of Sobiejuchy – preliminary report. In: Harding A.F., Ostoja-Zagórski J., Palmer C., Rackham J. with contributions by Okuniewska-Nowaczyk I., Barnett S., Jones J.,Schofield D.  Sobiejuchy: A Fortified Site of the Early Iron Age in Poland. Seria  Polskie Badania Archeologiczne, vol. 35 Apendyks 1 (201-206).

Okuniewska-Nowaczyk I., Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Krupiński K.M., Nalepka D. (2004). Juniperus communis L. – Juniper W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (125-133). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Milecka K., Kupryjanowicz M., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. (2004). Quercus L. -  Oak. W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (189-197). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Makohonienko M., Latałowa M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. (2004). Artemisia L. W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (253-261). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Milecka K., Makohonienko M., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. (2004). Cerealia (Secale cereale L. excluded) – Cereals. W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (263-271). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk..

Makohonienko M., Milecka K., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. (2004). Plantago lanceolata L. – Ribwort plantain . W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (309-315). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Harmata K., Madeja J., Okuniewska-Nowaczyk I., Nalepka D. (2004). Poaceae (Gramineae) – Grass family W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (317-325). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Okuniewska-Nowaczyk I., Milecka K., Makohonienko M., Harmata K., Madeja J. Nalepka D. (2004) Secale cereale L. – Rye. W: M. Ralska -Jasiewiczowa et al. (red.), Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (347-353). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2006). Analiza pyłkowa kopalnego poziomu glebowego z Pustyni Błędowskiej. W: B. Nowaczyk (red.), Morfologiczne i sedymentologiczne skutki działalności wiatru. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Poznań, 55-63.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2009). Co nauki przyrodnicze wnoszą do archeologicznej rekonstrukcji przeszłości? W: M. Brzostowicz, J. Wrzesiński (red.), Człowiek i przyroda w średniowieczu, Poznań-Ląd, 73-76.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2010). Cichmiana – ekspertyza palinologiczna osadów biogenicznych ze stanowiska nr 2. W: J. Bednarczyk, J. Kabaciński,A. Kośko (red.), Osadnictwo Kotliny Kolskiej. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, 1, 675-680.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2010). Relacje poznawcze geomorfologii i palinologii w rekonstrukcji paleośrodowiska. W: M. Ratajczak-Szczerba (red.) Człowiek i środowisko. Studium multidyscyplinarne. UAM Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 19, 55-60.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2011). Badania palinologiczne. W: J. Kabaciński I. Sobkowiak- Tabaka.(red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, 3, 263-275.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2011). Wiek torfów bazalnych w Lubrzy w świetle datowań palinologicznych i radiowęglowych. W: J. Kabaciński I. Sobkowiak- Tabaka (red.), Materiały do wczesnych pradziejów Zachodniej Wielkopolski. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Lubrzy. Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ratownicze badania archeologiczne Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Poznaniu, 3, 279-280.

Okuniewska-Nowaczyk I. (2016). Region Wojnowa w świetle badań palinologicznych. W: M. Kobusiewicz (red.) Region Wojnowo. Arkadia łowców i zbieraczy. http://www.iaepan.poznan.pl/iaepan01/images/PDF/Region-Wojnowo.-Arkadia-owcw-i-zbieraczy-2a.pdf

Okuniewska-Nowaczyk I. (2017). Region Dzwonowa w świetle badań palinologicznych. W: M. Krzepkowski, M. Moeglich, P. Wroniecki (red.), Dzwonowo Średniowieczne zaginione miasto. Muzeum Regionalne w Wągrowcu.

 

Wybrane ukończone projekty:

1) Grant KBN nr 6 0318 9101 pt. „Deglacjacja północno-zachodniej Polski: warunki i transformacja geosystemu (-20 ka → 10 ka BP)” . Kierownik: prof. dr hab. Stefan Kozarski.

2) Grant KBN nr 6 PO4E 026 10  „Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w świetle datowania radiowęglowego i luminescencyjnego”. Kierownik prof. dr hab. Anna Pazdur.

3) Grant KBN nr 6PO4F 02818 pt. „ Historia roślinności Polski w późnym vistulianie i holocenie w świetle map izopolowych wybranych taksonów drzew i roślin zielnych”. Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Ralska-Jasiewiczowa.

4) Projekt nr NR 17001406/2009 „Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

Funkcja w zespole: wykonawca i kierownik zadań – Rekonstrukcja paleośrodowiska w rejonie stanowisk archeologicznych w Mirkowicach i Myszęcinie oraz Rekonstrukcja paleośrodowiska w rejonie stanowisk archeologicznych w Pszczewie i Santoku.

5) Projekt NCN nr 1813/B/HO3/2011/40 „Społeczności łowiecko-zbierackie wczesnego mezolitu środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej”. Kierownik projektu: dr Jacek Kabaciński.

6) Projekt 2011/01/D/HS3/04134 „Późnoglacjalne społeczności łowiecko-zbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania”. Kierownik projektu: dr Iwona Sobkowiak-Tabaka.

7) Projekt 0125/NPRH2/H12/81/201 „10 tysięcy lat osadnictwa w Regionie Wojnowo. Arkadia łowców-zbieraczy”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Kobusiewicz.