• Polski
  • English
  • AA+A++
Dr Joanna Rennwanz

Dr Joanna Rennwanz

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych

 

j.rennwanz@iaepan.edu.pl

 

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Rennwanz

Zainteresowania badawcze:

Gospodarka rolna społeczności neolitycznych na terenie Kujaw i Wielkopolski

Archeobotanika grodów centralnych państwa wczesnopiastowskiego

Rośliny użytkowe miast lokacyjnych na Pomorzu i w Wielkopolsce

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Koszałka, J. 2000. Makroskopowe znaleziska roślinne z wczesnośredniowiecznych warstw kulturowych i osadów jeziornych w Gnieźnie. Rdzeń GN 22/XII i SW 3/91. Studia Lednickie, 6: 389-416.

Koszałka, J., J. Strzelczyk 2006. The grain storehouse from the early mediaeval stronghold at Józefów near Kalisz. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 18: 9-18.

Makohonienko, M., D. Makowiecki, J. Koszałka and M. Kara 2011. Ekologia historyczna miasta - uwarunkowania środowiskowe i podstawy gospodarcze wczesnomiejskiego zespołu osadniczego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Landform Analysis, 16: 26-31.

Makohonienko, M., J. Koszałka and M. Kara 2011. Przyrodnicza historia Gniezna - plemiennego ośrodka kultu i centrum wczesnopiastowskiego państwa polskiego Civitas Schinesghe. Landform Analysis, 16: 39-45.

Koszałka J., Strzelczyk J. E., 2015. Archaeobotanical reconstructions of field habitats and crops (The grange in Pomorzany near Kutno, 18th/19th c.). Biodiversity: Research and Conservation, 37: 75-81

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

Koszałka, J. 2005. Badania archeobotaniczne zespołu grodowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - historia i najnowsze wyniki. W: Roślinne ślady człowieka, K. Wasylikowa, M. Lityńska-Zając, A. Bieniek (red.), 173-194. Kraków.

Koszałka, J. 2005. Depozyt prosa ze stanowiska Ostrów Tumski 9/10 w Poznaniu. W: Poznań we wczesnym średniowieczu 5, H. Kóčka-Krenz (red.), 83-90. Poznań.

Makohonienko, M., J. Koszałka, B. Noryśkiewicz, T. Stępnik and M. Szmyt 2006. Szata roślinna Wzgórza Prokopiaka i jego okolic - możliwości i ograniczenia studium paleobotanicznego. W: Opatowice - Wzgórze Prokopiaka 1. Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, A. Kośko, M. Szmyt (red.), 81-84. Poznań.

Koszałka, J. 2008. Between stronghold and village. Studies on plant economy of the Early Medieval Poznań. W: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren, L. Polaček (ed.), 127-137. Brno.

Koszałka J., 2012. Materiał roślinny z wczesnośredniowiecznej osady na wyspie Jeziora Świętego w Gnieźnie, stanowisko 22. W: Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego, M. Kara (red.), 253-266. Gniezno.

Koszałka J., 2012. Makroskopowe znaleziska roślinne z Góry Lecha w Gnieźnie, stanowiska 14 i 15. W: Wyniki analiz specjalistycznych materiałów wczesnośredniowiecznych z gnieźnieńskiego zespołu osadniczego, M. Kara (red.), 121-128. Gniezno.

Koszałka J., 2014. Źródła archeobotaniczne do rekonstrukcji uwarunkowań przyrodniczych oraz gospodarczych grodu w Łęczycy. W: Początki Łęczycy. T. I. Archeologia środowiskowa średniowiecznej Łęczycy. Przyroda-Gospodarka-Społeczeństwo, R. Grygiel, T. Jurek (eds.), 191-241. Łódź.

Koszałka J., 2015. Źródła archeobotaniczne z faz późnośredniowiecznych (X-XIII) w Międzyrzeczu, stan. 1. W: Międzyrzecz – gród i zamek w wiekach IX-XIV. Wyniki prac wykopaliskowych z lat 1954-1961, Origines Polonorum VIII, S. Kurnatowski (ed.), 425-429. Warszawa.

Koszałka J., 2015. Wood and Plant Macro-remains Analysis. W: Bodzia: A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, vol. 27, A. Buko (ed.), 139-142. Leiden-Boston.

Koszałka J., 2015. Symbolic Aspects of the Remains of Wood from the Cemetery. W: Bodzia: A Late Viking-Age Elite Cemetery in Central Poland, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, vol. 27, A. Buko (ed.), 421-424. Leiden-Boston.

Koszałka J., 2016. Źródła archeobotaniczne z osady kultury trypolskiej. W: Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu, M. Szmyt (red.), 391-396, Poznań.

Rennwanz J., 2018. Eksploatacja roślin. W: Mrowino, stanowisko 3. Późny neolit nad środkową Wartą, M. Szmyt (red.), 503-524, Poznań.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

„Badania izotopowe kopalnych szczątków pszenicy z Niżu Polskiego”, 2018/02/X/HS3/01894 (kierownik).

„Uściślenie i weryfikacja chronologii oraz periodyzacji grodów tzw. centralnych monarchii pierwszych Piastów (Gniezno, Poznań, Giecz) na podstawie akceleratorowych datowań radiowęglowych”, 0079/NPRH3/H11/82/2014 (wykonawca).

„Mit, tradycje i rzeczywistość materialna. Kruszwica. Od wczesnopiastowskiego grodu do zamku kazimierzowskiego”, 20201aH15 04 1983 (wykonawca).

„Żuławka 13, gm. Wyrzysk – pozostałości wielofazowego osadnictwa z epoki kamienia na terenie Wielkopolski”, 03476/18 (wykonawca).

„Dąbrówka koło Poznania – od warowni z czasów plemiennych do średniowiecznej siedziby rycerskiej”, 113219/18 (wykonawca).

„Nekropolia z późnej epoki brązu Wartosław–Biezdrowo– Zakrzewo”, 00387/19 (wykonawca).

„Ostrów Lednicki - palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Chronologia i kontekst”, 03445/19 (wykonawca).

 

Wybrane ukończone projekty:

„Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczo-kulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu”, N R17 0014 06/2009 (wykonawca).

„Przemiany środowiska przyrodniczego miasta środkowoeuropejskiego od średniowiecza po czasy współczesne - paleoekologia miasta”, N N305 059140 (wykonawca).

„Późny neolit i wczesna epoka brązu na obszarach południowo-zachodnio-bałtyckich (2500 - 1500 p. Ch.). Dlaczego powstały struktury polityczne typu Bruszczewo-Łęki Małe (Unetice North)?”, 2014/15/G/HS3/04720 (wykonawca)

 

Członkostwo w organizacjach:

Association for Environmental Archaeology

Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk