• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Anna Głód

Mgr Anna Głód

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu

 

a.glod@iaepan.edu.pl

 

Zainteresowania badawcze:

- teoria i metodologia archeologii;

- problematyka związana z tzw. „sztuką” pradziejową z obszaru Europy;

- wczesne średniowiecze na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej;

tereny prowincji rzymskich w południowo-wschodniej Europie (Bizancjum).

 

Wybrane publikacje:

Artykuły w czasopismach:

Głód A. (2018). Interpretacja stanowisk prahistorycznych Niaux i La Vache w Pirenejach jako „miejsc pamięci” i „krajobrazu pamięci”. Folia Praehistorica Posnaniensia, 23, 61-80.

Głód A., Danielewski M., Wrzesiński J. Sharpening stones, beads, spindle whorls and other stone artefacts from an early-medieval stronghold in Grzybowo. Historia Slavorum Occidentis, 2(21), 116-139.

 

Udział w projektach:

2018-2020 - „Synkretyzm kultury starobułgarskiej a świat Bizancjum” - Polsko-bułgarski wspólny projekt badawczy.

2018-2020 - „Gród w Grzybowie i jego zaplecze osadnicze w kontekście pogłębionych badań interdyscyplinarnych”.