• Polski
  • English
  • AA+A++
Mgr Jagoda Mizerka
Mgr Jagoda Mizerka

Mgr Jagoda Mizerka

Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu

 

j.mizerka@iaepan.edu.pl

 

Wykształcenie:

  • 2011 – 2016- studia wyższe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku archeologia
  • 2016 praca magisterska pt.: „Wartosław – późnobrązowe cmentarzysko z zachodniej Wielkopolski. Wyniki badań wykopaliskowych w 2009 roku", napisana pod kierunkiem dr hab. M. Kaczmarka

 

Praktyka terenowa:

2012
- Badania wykopaliskowe w Gnieźnie, pow. gnieźnieński (Muzeum Początków Państwa Polskiego) - wczesnośredniowieczna osada.

2013
- Badania wykopaliskowe w Mielniku, pow. siemiatycki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – wczesnośredniowieczne grodzisko.

- Badania wykopaliskowe w Meżyrowie, obw. winnicki, Ukraina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – grodzisko scytyjskie

2015
- Badania wykopaliskowe w Gądkach, pow. poznański (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera) – osada kultury przeworskiej i osada średniowieczna.
- Badania wykopaliskowe w Beshtasheni, obw. Tsalka, Gruzja (Muzeum Narodowe w Tbilisi; Uniwersytet Warszawski) – cmentarzysko z późnej epoki brązu.
- Badania wykopaliskowe w Stęszewie, pow. poznański (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) – osada średniowieczna
- Badania wykopaliskowe w Krąplewie, pow. poznański (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) – osada kultury przeworskiej oraz osada średniowieczna.

2016
- Badania wykopaliskowe w Krąplewie, pow. poznański (Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) – osada kultury przeworskiej oraz osada średniowieczna.
- Badania wykopaliskowe w Dąbrówce, pow. poznański (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera) – grodzisko wczesnośredniowieczne.
- Badania wykopaliskowe na terenie Puszczy Białowieskiej, stan. Obołonie (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada średniowieczna. Udział w badaniach powierzchniowych i odwiertach na innych stanowiskach na terenie Puszczy.

2017
- Badania powierzchniowe w ramach grantu NCN „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej” (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN).
- Badania wykopaliskowe w Opalenicy, pow. nowotomyski (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Henryka Klundera) – osada późnośredniowieczna.
- Badania wykopaliskowe w Poznaniu, na Śródce (Pracownia Archeologiczno- Konserwatorska Henryka Klundera) – cmentarzysko oraz osada wczesnośredniowieczna.
- Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Wilczy Jar (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowe miejsce kultu.
- Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Sacharewo (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – kurhan z okresu rzymskiego.
- Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Podcerkiew (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada pradziejowa.
- Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Jaźwinka, Białoruś (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowy kurhan.

2018
- Badania powierzchniowe w ramach grantu NCN „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej” (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN).
- Współkierowanie badaniami wykopaliskowymi w Surażu, pow. białostocki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada i cmentarzysko wczesnośredniowieczne; osada późnośredniowieczna i nowożytna.
- Współkierowanie badaniami wykopaliskowymi w Puszczy Białowieskiej, stan. Teremiski (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowe i wczesnośredniowieczne osady.
- Współkierowanie badaniami wykopaliskowymi w Puszczy Białowieskiej, stan. Teremiski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – nowożytny kopiec produkcyjny.
- Badania wykopaliskowe i nadzory podczas inwestycji gazociągowej Wyszki – Bielsk Podlaski, pow. bielski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – pradziejowa i wczesnośredniowieczna osada.
- Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Podcerkiew (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – kurhan z okresu rzymskiego.

2019
- Badania powierzchniowe w ramach grantu NCN „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Puszczy Białowieskiej” (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN).
- Badania wykopaliskowe w Kaliszankach, pow. wągrowiecki – cmentarzysko wielbarskie.
- Badania wykopaliskowe w Puszczy Białowieskiej, stan. Sacharewo (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – osada pradziejowa.

Bibliografia:

- J.Mizerka, XIX-wieczne materiały z cmentarzyska w Wartosławiu, [w]: A. Krzyszowski (red.) Nekropola z późnej epoki brązu Wartosław-Biezdrowo-Zakrzewo, Poznań 2019.
- J.Mizerka, Wyniki badań archeologicznych z 2009 roku, [w]: A. Krzyszowski (red.) Nekropola z późnej epoki brązu Wartosław-Biezdrowo-Zakrzewo, Poznań 2019.
- D. Krasnodębski, H. Olczak, J. Mizerka, K. Niedziółka. 2019. The alleged burial mounds from the late Roman Period at the Sacharewo Forestry Site 3, Białowieża Primeval Forest, Światowit LVII.
- D. Krasnodębski, А. Ткачоў, J. Mizerka, S. Velent. 2019. Archeologiczne badania w oddziale 805, na stanowisku Jaźwinka 1, na terenie Narodowego Parku "Puszcza Białowieska", w roku 2017, Materiały i prace Narodowego Parku Puszczy Białowieskiej.
- D. Krasnodębski, J. Mizerka, in print. Znalezisko późnorzymskiej fibuli na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zbuczu k. Hajnówki –kontynuacja tradycji czy przypadkowa zguba, Wiadomości Archeologiczne.