• Polski
  • English
  • AA+A++
Jubileusz 65-lecia pracy naukowej Pani prof. dr hab. Marii Deki

W bieżącym roku Jubileusz 65-lecia pracy naukowej obchodzi Pani prof. dr hab. Maria Deka – wieloletnia pracowniczka Instytutu Archeologii i Etnologii (wcześniej: Instytutu Historii Kultury Materialnej) PAN, była członkini Rady Naukowej IHKM/IAE PAN, od 2000 r. Redaktor Naczelna „Archeologii Polski” (pracująca w Redakcji od 50 lat!), a od 2004 r. Przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego Association Internationale pour l’Histoire du Verre. Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą przede wszystkim archeologii Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej, historii szklarstwa antycznego i wczesnośredniowiecznego, złotnictwa oraz biżuterii srebrnej na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu.
 

Z okazji Jubileuszu została przygotowana i dedykowana Pani Profesor monografia pt. Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych, Wrocław 2020, pod redakcją Krystiana Chrzana, Pawła Rzeźnika i Sylwii Siemianowskiej. Redaktorzy są pracownikami Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Katedry Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W monografii znalazły się 33 artykuły badaczy polskich, czeskich, słowackich, rosyjskich i ukraińskich, a cała pięknie wydana publikacja liczy sobie niemal 500 stron. Jak piszą Redaktorzy we Wstępie do książki: „Szeroki pod względem tematycznym zakres monografii umożliwia spojrzenie na szklane i ceramiczne przedmioty okiem archeologów, historyków, historyków sztuki, archeomuzykologów, konserwatorów, muzealników, badaczy kultury, chemików i fizyków oraz artystów i rzemieślników.”
 

W związku z Jubileuszem Pani prof. dr hab. Marii Deka, 9 marca b.r. w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, odbyła się skromna, ze względu na panującą pandemię, uroczystość. Jubilatce została wręczona wspomniana publikacja, bukiety kwiatów, a także książeczka zawierająca list gratulacyjny i liczne życzenia współpracowników, kolegów oraz przyjaciół Pani Profesor.
 

Jubileusz 65-lecia pracy naukowej Pani prof. dr hab. Marii Deki
Jubileusz 65-lecia pracy naukowej Pani prof. dr hab. Marii Deki
Jubileusz 65-lecia pracy naukowej Pani prof. dr hab. Marii Deki