• Polski
  • English
  • AA+A++
Konferencja OSTRAKON 2024 – projekt realizowany przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

W dniach 12-14 czerwca 2024 roku, w Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta oraz w Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN, planowane jest Szóste Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON. Tym razem będzie ono przebiegać pod hasłem: „Ceramika i Szkło w relacjach interkulturowych”.

 

 

Celem konferencji jest skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki, których zainteresowania badawcze koncentrują się na ceramice i szkle zabytkowym, które powszechnie występują na stanowiskach archeologicznych i stanowią niebywale cenne źródło do badań nad zagadnieniem wytwórczości, użytkowania i znaczenia wyrobów z tych surowców na przestrzeni dziejów. Na gruncie badań interdyscyplinarnych często zauważalny jest brak dogodnej płaszczyzny porozumienia, co związane jest z niedostateczną ilością spotkań naukowych. Bezpośrednie rozmowy uczestników w trakcie konferencji, jak i w trakcie imprez im towarzyszących, zaowocują nie tylko wymianą doświadczeń, lecz także nawiązaniem bliższych kontaktów na polu międzynarodowej współpracy naukowej. Szeroki pod względem tematycznym zakres Szóstego już Sympozjum niewątpliwie pozwoli na  interdyscyplinarny charakter konferencji i wymianę doświadczeń badaczy z różnych dziedzin.  Do czynnego udziału w nim po raz kolejny zaprosimy archeologów, antropologów, artystów technologów, historyków, historyków sztuki, muzealników i kolekcjonerów, muzykologów, chemików, fizyków, pasjonatów, specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D.

 

Do udziału w Sympozjum zostaną zaproszeni naukowcy, studenci i doktoranci, z kraju i Europy, archeolodzy, antropolodzy, artyści technolodzy, historycy, historycy sztuki, muzealnicy i kolekcjonerzy, muzykolodzy, chemicy, fizycy, pasjonaci, specjaliści w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D.

 

 

Partnerami Fundacji w realizacji niniejszego projektu są:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Akademia Sztuk Pięknych im. Eudeniusza Gepperta we Wrocławiu,

 

 

 

Głównymi realizatorami projektu są:
dr Sylwia Siemianowska,
dr Krystian Chrzan,

 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Dosknała Nauka II"

 

 

 

Finansowanie projektu:
Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Akademia Sztuk Pięknych im. Eudeniusza Gepperta we Wrocławiu