• Polski
  • English
  • AA+A++
Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN nr 2020/38/E/HS3/00512 „Od pierwszych do ostatnich Mykeńczyków w rejonie zatoki Wolos (Tesalia)”

 
 
 
Dr hab. Bartłomiej Lis, kierownik grantu NCN nr 2020/38/E/HS3/00512 „Od pierwszych do ostatnich Mykeńczyków w rejonie zatoki Wolos (Tesalia)”, realizowanego w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie.
 
Wszystkie informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.
 
Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną na adres mailowy blis(at)iaepan.edu.pl
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 listopada 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2023.
 
O terminach ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Dr. Bartłomiej Lis, the principal investigator of the National Science Centre grant No. 2020/38/E/HS3/00512 “From the first to the last Mycenaeans in the area of the Gulf of Volos (Thessaly)”, carried out at the Institute of Archaeology and Ethnology PAS, is opening a call for a post-doctoral fellowship in the project.
 
All the relevant information can be found in the call announcement..
 
Applications, along with the required documents, should be sent by e-mail to blis(at)iaepan.edu.pl
 
The deadline for applications is November 21st, 2023. The results will be announced in the first half of December 2023.
 
The applicants will be informed about the date of possible interviews individually.