• Polski
  • English
  • AA+A++
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „EUROPA POSTMEDIAEVALIS 2024. PATTERNS & INSPIRATIONS” – projekt realizowany przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „EUROPA POSTMEDIAEVALIS 2024. PATTERNS & INSPIRATIONS” planowana jest w dniach 23-25 kwietnia 2024 r. Odbędzie się w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to czwarte z wydarzeń naukowych, organizowanych cyklicznie co dwa lata z inicjatywy międzynarodowego stowarzyszenia "Europa Postmediaevalis Research Group", w wybranych, europejskich ośrodkach akademickich. Konferencje skupiają wiodących badaczy specjalizujących się w studiach nad kulturą materialną okresu nowożytnego (tj. z XV/XVI-XIX w.), zwłaszcza nad szeroko pojętymi wyrobami ceramicznymi. Wybór Polski jako miejsca organizacji kolejnej sesji świadczy o znaczeniu wkładu polskich archeologów w studia nad kulturą materialną doby nowożytnej i zainteresowaniu zagranicznych naukowców polskimi badaniami i kolekcjami zabytków.

 

 

Archeologia okresu nowożytnego jest dyscypliną coraz prężniej rozwijającą się w ostatniej dekadzie, przede wszystkim ze względu na znaczenie tej epoki dla kształtowania się dzisiejszego, kulturowego i geopolitycznego obrazu Europy. Planowana konferencja nie tylko znakomicie wpisuje się w ten aktualny trend badawczy, ale jest też odpowiedzią na zapotrzebowanie międzynarodowego środowiska naukowego. Dlatego też głównym - obok prezentacji wyników najnowszych badań i znalezisk archeologicznych - celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, zwłaszcza badaczy z krajów Europy środkowej i wschodniej. Obrady stworzą możliwość nie tylko wzmocnienia współpracy międzynarodowej, ale też podjęcia wspólnych projektów interdyscyplinarnych.

 

 

Obrady zaplanowano w ciągu trzech dni, w związku z czym liczbę aktywnych uczestników (referentów) ograniczono do około 40 osób. Konferencja planowana jest w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line). Obradom towarzyszyć będzie sesja posterowa. Przewidziane są także warsztaty ceramologiczne, pozwalające zapoznać się uczestnikom ze zbiorami znalezisk ceramiki z różnych stanowisk polskich, uzupełnione prezentacją kolekcji i wystaw archeologicznych w dwóch stołecznych instytucjach - w Muzeum Warszawy i w Zamku Królewskim. W zamyśle organizatorów działania te mają służyć także promocji dorobku polskich naukowców.

 

 

 

Partnerami Fundacji w realizacji niniejszego projektu są:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Stowarzyszenie "Europa Postmediaevalis Research Group"

 

 

 

Głównymi realizatorami projektu są:
dr Magdalena Bis,
dr Maciej Trzeciecki,

 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II"

 

 

Finansowanie projektu:
Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.