• Polski
 • English
 • AA+A++
Monografie

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 • Mielczarek M., Stefanakis M. I. 2019. Rhodes. The Ancient and Mediaeval Monuments in 1882-1884 and Count Karol Lanckoroński, Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology. [rec. K. Jarzęcki, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, LXVIII, 2020, 1, 120; R. Rutkowski, Acta Poloniae Historica 121, 2020, 350; E. Dema, Eulimene, 21 (2020), 159-162]
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/rhodes...)

 

2016

 • Mielczarek M. 2016. Skarby żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; wersja w języku angielskim Treasures of the Soldiers from the II Corps of the Polish Armed Forces.
 • Mielczarek M. 2016. Sylloge Nummorum Graecorum Poland, vol. I. The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź, part 3, Bosporus-Cilicia, Kraków-Warszawa: Polish Academy of Arts and Sciences, Institute of Archaeology and Ethnology.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/serie/...)
 • Rzepecki S., Kot K., Piotrowska M. 2016. Pod prąd czasu. Kwiatków i okolica w pradziejach. Łódź
 • Kurasiński T., Skóra K. 2016. Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia, Tom 1: Cmentarzysko w Radomiu, stanowisko 4. Łódź.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/przestrzen...)

 

2015

 

2014

 • Dudak W., Herman R., Kurasiński T., Maik J., Owczarek P., Strzyż P., Świętosławski W., Zapaśnik T., Żemigała M. 2014. Osada wielokulturowa w Orenicach koło Piątku, w woj. łódzkim. Autostrada A1. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 16. Łódź: IAE PAN.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/serie/...)
 • Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w., Łódź.
  (http://ksiegarnia.iaepan.vot.pl/monogr/...)

 

2013

 • Piotrowska M. 2013. Epoka żelaza w dorzeczu środkowej Słupi. Łódź

 

2012

 

2011