• Polski
  • English
  • AA+A++
Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięcie w zakresie działalności naukowej dla prof. Andrzeja Janeczka

Z radością informujemy, że Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej dostali dr hab. prof. IAE PAN Andrzej Janeczek, prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, dr Waldemar Mieczysław Bukowski, prof. dr hab. Bogusław Stanisław Dybaś, prof. dr hab. Zdzisław Stanisław Noga za Wydawnictwo źródłowe Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783 (historia), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, edycję józefińskiej mapy Galicji, w 15 tomach i 38 woluminach.

Jest to jedno z największych osiągnięć polskiej kartografii historycznej. Unikalne dzieło, opatrzone obszernym aparatem naukowym i szerokimi komentarzami jest niezwykle bogatym źródłem informacji dla wielu dyscyplin nauki. Jest zatrzymanym w czasie świadectwem przenikania się kultur i wspólnej historii Polaków i Rusinów, ważnym w kontekście współczesnych wydarzeń.