• Polski
  • English
  • AA+A++
Nowy numer czasopisma Fasciculi Archaeologiae Historicae
Właśnie ukazała się cyfrowa wersja 36. tomu "Fasciculi Archaeologiae Historicae".
Tom poświęcony jest archeologii judaizmu w Europie Środkowej. Większość artykułów dotyczy archeologicznego rozpoznania cmentarzy żydowskich. To pierwsza tego rodzaju publikacja, sumująca stan badań i wytyczająca nowe perspektywy badawcze. Nie byłoby tomu, gdyby nie konferencja, której inicjatorem był Marcin Wagner (Wydział Archeologii UW). Współorganizatorami byli Magdalena Bis, Wojciech Bis i Kalina Skóra z naszego Instytutu.
Serdecznie zapraszamy do lektury: