• Polski
  • English
  • AA+A++
Ogłoszenie o naborze do projektu PROM (wymiana akademicka)

Ogłoszenie o naborze do projektu PROM (wymiana akademicka)

Kierownik Projektu, dr Olga Linkiewicz, ogłasza nabór na stypendia w programie wymiany akademickiej PROM. Oferta dotyczy stypendiów na pobyt w zagranicznym ośrodku akademickim.

Nr projektu: PPI/PRO/2019/1/00046

Okres trwania projektu: 10.2019–09.2020

Uczestnicy: doktoranci Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN i doktoranci Instytutu Historii PAN

Liczba miejsc: 10

Cel wyjazdu:
– pozyskanie materiałów do doktoratu i/lub artykułu naukowego,
– dodatkowo: wykonanie kwerend archiwalnych (dla doktorantów z zakresu historii i dziedzin pokrewnych tożsame z pozyskaniem materiałów do doktoratu) i bibliotecznych,
– dodatkowo: udział w seminarium lub konsultacje z badaczami z goszczącego ośrodka,
– dodatkowo: inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika Projektu.

Koszty pokrywane z Projektu: koszty utrzymania i koszty podróży

Czas trwania wyjazdu: 30 dni

Termin wyjazdu: w przedziale od 1.01.2020 do 30.09.2020

Ośrodki naukowe, w których może być realizowany staż: Centre de Recherches Historiques, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) w Paryżu, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) w Lipsku, Wydział Historyczny na Uniwersytecie Oxfordzkim, Wydział Historyczny Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, Wydział Humanistyczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Instytut Slawistyki w Greifswaldzie, Instytut Slawistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Lipsku, Instytut Historii Sztuki i Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Instytut Sztuki na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz inne, za aprobatą kierownika Projektu.

Wymagane dokumenty:
– formularz aplikacyjny,
– życiorys naukowy,
– potwierdzenie z Instytucji, która gotowa jest przyjąć doktoranta (skan),
– harmonogram pracy obejmujący wszystkie planowane typy działań z uzasadnieniem ich podjęcia i planowanymi efektami,
– opinia promotora.

Forma składania dokumentów: osobiście w Sekretariacie SD Anthropos (Rynek St. Miasta 29/31, p. 43) lub pocztą elektroniczną na adres szkola.anthropos@ihpan.edu.pl

Termin składania dokumentów: 26 listopada 2019 r.

Termin ogłoszenia wyników: 1 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania:
Oryginalna treść ogłoszenia
Regulamin rekrutacji
Skład komisji oceniającej wnioski
Formularz aplikacyjny dla doktorantów SD Anthropos