• Polski
  • English
  • AA+A++
Podpisanie umowy z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Podpisanie umowy z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

W dniu 4 grudnia 2019 r. podpisano w Warszawie, w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk umowę między IAE PAN a Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy umożliwiającą kontynuację projektu „Antyczne Zabytki Morza Czarnego” pod kierunkiem dra Alfreda Twardeckiego. W ramach projektu przewiduje się prowadzenie prac wykopaliskowych na terenie dawnej greckiej kolonii Olbia Pontyjska przez polsko-ukraińska misję archeologiczną oraz wspólne publikacje naukowe, wymianę wizyt naukowców z obu krajów oraz, w miarę potrzeby, prowadzenie prac konserwatorskich na stanowisku archeologicznym.

 

Podczas uroczystości obecni byli: pan Witalij Biłyj, I sekretarz ambasady ukraińskiej w Polsce, pani Grażyna Żebrowska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, pani Dorota Janiszewska Jakubiak, dyrektor Instytutu „Polonika”, prof. Andrzej Buko, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, prof. Ałła Bujskich, z-ca dyrektora d.s. Naukowych IA NANU, dr hab. Dariusz Główka, z-ca dyrektora d.s. Naukowych IAE PAN, pan Dawid Drabik, zastępca Dyrektora Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta RP, pan Tomasz Orłowski, z-ca naczelnika Departamentu Wschodniego MSZ, dr inżynier Zdzisław Hensel, kierownik Laboratorium Bio- i Archeometrii PAN oraz dr Alfred Twardecki, kierownik projektu, IAE PAN. Umowę podpisali profesor Wiktor Czabaj, dyrektor IA NANU i profesor Marian Rębkowski, dyrektor IAE PAN.