• Polski
 • English
 • AA+A++
» Polityka prywatności
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Administratorem danych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie Al. Solidarności 105. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa – RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Instytut Archeologii i Etnologii PAN dokłada wszelkich starań, aby dane były odpowiednio chronione, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z nasza polityką prywatności.

 

 1. Korzystając ze strony Instytutu Archeologii i Etnologii PAN akceptują Państwo zasady polityki prywatności.
 2. Z administratorem danych (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) można kontaktować się poprzez adres e-mail director@iaepan.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105 00-140 Warszawa).
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z IOD można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@iaepan.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach odnoszących się do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach, do których prowadzą odnośniki (linki) zamieszone na stronach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Prosimy o zapoznawanie się z polityką prywatności odwiedzanych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
 5. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

  5.1 Z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN kontaktują się Państwo za pomocą poczty elektronicznej, listownie, telefonicznie lub poprzez stronę internetową (księgarnia internetowa) i przekazują nam dobrowolnie swoje dane osobowe typu: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, adres dostawy, adres do faktury, numer telefonu i inne - dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z celem dla którego zostały nam przekazane m.in. w celu prowadzenia dalszej korespondencji, przyjęcia i realizacji zamówienia, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu towaru w przypadku księgarni internetowej, przyjęcia i realizacji umowy, w celu przeprowadzenia procedur nadania stopni naukowych, rekrutacji pracowników, prowadzenia naboru na studia doktoranckie, w celu działalności wydawniczej lub naukowo-badawczej, itp. Dane podawane są dobrowolnie ale są niezbędne do realizacji określonego celu (realizacja zamówienia, odpowiedź na pytanie, podpisanie umowy itp.) a ich niepodanie uniemożliwi nam realizacji zadań (zamierzeń).

  5.2 Podczas korzystania ze strony internetowej IAEPAN mogą być uzyskiwane następujące informacje:
  5.2.1 techniczne logi w dziennikach serwera (automatycznie zapisywane logi systemowe) – anonimowe informacje typu: czas wizyty na stronie, adres URL, dane przeglądarki itp.
  5.2.2 ciasteczka cookies czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika – wykorzystywane w celach gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony, prawidłowego wyświetlania się strony na komputerze, utrzymania sesji Użytkownika w serwisie (po zalogowaniu).
  - Każdy Użytkownik może usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.
  - Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  - Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na stronie jej producenta:
  Firefox
  Chrome
  Opera
  Internet Explorer
  Edge
  - Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Strony Internetowej.
  - Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację do stosowanych plików cookies.
  5.2.3 Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Służą nam do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.

 6. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN do chwili realizacji celu, dla którego zostały nam udostępnione a następnie przez czas wynikający z przepisów szczegółowych.
 7. Instytut Archeologii i Etnologii PAN nie profiluje Państwa danych osobowych a także nie przetwarza ich w celach marketingowych.
 8. Instytut Archeologii i Etnologii PAN ze swojej strony dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane były bezpieczne. Jednak Państwa działania mają także duże znaczenie. Proszę pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkownika:
  - rejestrując się w naszej księgarni on-line należy zwrócić uwagę aby hasło było odpowiedni trudne do odgadnięcia, składało się z ciągu znaków i cyfr oraz małych i dużych liter;
  - zakupy w księgarni on-line Instytutu proszę robić tylko z zaufanych komputerów. Korzystanie z komputerów ogólnodostępnych, w kawiarenkach internetowych rodzi ryzyko przechwycenia Państwa hasła, loginu i danych;
  - proszę nie zapamiętywać loginu, hasła na komputerze. Z takich informacji może skorzystać osoba, która będzie użytkowała ten sam komputer;
  - proszę o zachowanie loginu i hasła w tajemnicy;
  - proszę o wylogowywanie się każdorazowo ze strony księgarni internetowej Instytutu po zakończeniu zakupów (poprzez przycisk WYLOGUJ).
 9. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
  - dostępu do danych
  - sprostowania danych
  - prawdo do bycia zapomnianym
  - prawo do ograniczenia przetwarzania
  - prawo do przenoszenia danych
  - prawo do sprzeciwu
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 10. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy o informację listownie lub e-mailem.
 11. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na stronie internetowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.