• Polski
  • English
  • AA+A++
Produkcja i użytkowanie narzędzi krzemiennych w okresach archaicznym i starego państwa w Egipcie

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Produkcja i użytkowanie narzędzi krzemiennych w okresach archaicznym i starego państwa w Egipcie

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr projektu NN 109 202538

Kontakt:

e-mail: mkobus@man.poznan.pl
telefon: 608556672

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Osoby zaangażowane w projekt:

Imię i nazwisko: Michał Kobusiewicz
Zakres obowiązków: główny wykonawca

 

Charakterystyka

 

Cel główny projektu:

Monografia dotycząca zagadnienia produkcji i użytkowania narzędzi krzemiennych w okresach archaicznym i starego państwa w Egipcie, oznaczenie chronologii, zastosowania i znaczenia gospodarczego wyrobów krzemiennych

Cele szczegółowe projektu:

Przebadanie typologii i technologii wyrobów krzemiennych ze stanowisk z tych okresów znanych z Egiptu, uzyskiwania i dystrybucji surowców krzemiennych, prześledzenie kontynuacji kulturowej na podstawie inwentarzy krzemiennych oraz określenie typu organizacji gospodarczej wczesnego państwa egipskiego.

Działania prowadzące do osiągnięcia celów:

Kwerenda materiałów z odpowiednich stanowisk archeologicznych. Kwerenda literatury na temat projektu

Harmonogram projektu:

Trzy miesięczne pobyty w Egipcie w latach 2010, 2011 i 2012. Jeden pobyt w Paryżu w 2012 roku.

Rezultaty:

Przebadanie inwentarzy krzemiennych ze stanowisk Ain El Gazzareen, Minshat Abu Omar, Kom El Hisn, Tell El Farkha.
Wykonanie kopii ponad 100 artykułów z bibliotek w Kairze