• Polski
  • English
  • AA+A++
Profesor Michał Kara członkiem Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie archeologia, kadencji 2024-2027
Informujemy, że Profesor Michał Kara, kierownik Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN, został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej w kadencji na lata 2024-2027, w dyscyplinie archeologia.
Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.
Gratulujemy!