• Polski
  • English
  • AA+A++
Projekt DUN

Informacje o projekcie

 

logo mnisw

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2017 r. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk realizował zadania

1. Digitalizacja bieżących tomów czasopisma "Sprawozdania Archeologiczne" i ich udostępnienie przez platformę Open Journal System - typ zdania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu

2. Digitalizacja bieżących i archiwalnych tomów czasopisma „Przegląd Archeologiczny” i ich udostępnienie przez platformy RCIN i Open Journal System - typ zadania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu

3. Digitalizacja bieżących tomów czasopisma „Fasciculi Archaeologiae Historicae” i ich udostępnienie przez platformę Open Journal System - typ zdania: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu.
Finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy Nr 980/P-DUN/2016.

W ramach realizowanych zadań została zainstalowana platforma OJS dla czasopism:

"Sprawozdania Archeologiczne"
"Fasciculi Archaeologiae Historicae"
"Przegląd Archeologiczny"

Dzięki pozyskanym środkom zdigitalizowano bieżące tomy tych czasopism i udostępniono przez platformy OJS i RCIN.
Zdigitalizowano i opublikowano również archiwalne tomy czasopisma „Przegląd Archeologiczny” na platformie RCIN (www.rcin.org.pl)
Zadania te udało się zrealizować dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na upowszechnianie nauki