• Polski
  • English
  • AA+A++
Promocja tomu Origines Polonorum – Kruszwica wczesnośredniowieczna
Zapraszamy na promocję kolejnego, najnowszego tomu Origines Polonorum – Kruszwica wczesnośredniowieczna.
Monografia ta powstała podczas realizowanego w latach 2015-2022 grantu NPRH: Mit, tradycje i rzeczywistość materialna. Kruszwica. Od wczesnopiastowskiego grodu do zamku kazimierzowskiego, realizowanego pod kierownictwem przedwcześnie zmarłego prof. Wojciecha Dzieduszyckiego i później przez Joannę Sawicką.
W XVI tomie Origines Polonorum zaprezentowano jej pierwszą część, z najnowszymi wynikami interdyscyplinarnych badań nad wczesnośredniowiecznym grodem.
Uroczystość odbędzie się 7 czerwca o godz. 16, w Kruszwicy, w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia przy ulicy Popiela 3 (dawna stacja IAE PAN).