• Polski
  • English
  • AA+A++
Przedstawienia obrazowe jako wizualne formy przekazu w studiach archeologicznych. Przykład halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia

Autorka: Małgorzata Markiewicz
Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Miejsce: Wrocław
Rok wydania: 2020
Język:  polski, streszczenie angielskie
Liczba stron: 235
Format:  B5
Okładka:  miękka
ISBN:  978-83-66463-21-9

 

Głównym problemem naukowym podjętym w publikacji jest obraz i analiza halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia w kontekście obrazu. Autorka wyraźnie zasygnalizowała swój nadrzędny cel badawczy we wstępie do książki: jest nim porównanie dwóch sposobów myślenia obrazowego: archaicznego, właściwego m.in. dla społeczeństw wczesnej epoki żelaza, oraz nowożytnego myślenia obrazowego. W pierwszym przypadku było to myślenie konkretne, przedpojęciowe, wyrażane za pośrednictwem obrazów m.in. na halsztackiej ceramice malowanej, w drugim zaś mamy do czynienia z jego interpretacją z perspektywy nowożytnego myślenia obrazowego o charakterze abstrakcyjnym i pojęciowym. Monografia nie ogranicza się do opracowania wąskiego zagadnienia archeologicznego, ale stanowi interdyscyplinarne studium łączące zagadnienia z pogranicza historii kultury i sztuki, filozofii, antropologii obrazu, psychologii postaci, geometrii i archeologii, które mieści się w obrębie visual studies, a dokładniej w ramach subdyscypliny, którą można nazwać “archeologią wizualną”.