• Polski
  • English
  • AA+A++
Seminarium nr 1 – Forum Archeologii Publicznej “Od teorii do praktyki – podstawy archeologii publicznej” 17 października 2023 r. godz. 18.00
Szanowni Państwo,
Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
zapraszają do udziału w
Seminarium nr 1 - Forum Archeologii Publicznej 
które odbędzie się pod tytułem
"Od teorii do praktyki - podstawy archeologii publicznej"
W ramach seminarium wystąpią
- dr hab. Michał Pawleta prof. UAM 
z referatem pod tytułem
"Archeologia publiczna w Polsce – stan obecny i perspektywy na przyszłość"
oraz
- dr Zbigniew Kubiatowski
z referatem pod tytułem
"Archeologia publiczna w świetle systemu administracyjno - prawnego"
prowadzenie
prof. Danuta Minta i dr Zbigniew Kubiatowski
Seminarium odbędzie się w najbliższy wtorek 17 października 2023 r., o godzinie 18.00.
Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.
Identyfikator spotkania: 969 0969 2102
Kod dostępu: 908284
Idea seminarium
W polskim środowisku naukowym brak jest dyskusji nad sposobami promocji
archeologii (ale również szerzej całego dziedzictwa kulturowego) oraz nad jej
wykorzystaniem do rozwoju społecznego i gospodarczego. Niewielka liczba naukowców
zajmująca się badaniem tego zagadnienia sprawia, że dyskusje w tym temacie sprowadzają się
do rozmów kuluarowych, na podstawie których ciężko formułować nie tylko tezy ale nawet
hipotezy. Jest to jeden z powodów dla których archeologia w Polsce zaliczana jest do nauk
podstawowych, nie mających przełożenia na rozwój społeczny, czy gospodarczy.
Niniejsze seminarium, ma być odpowiedzią na problem braku podstaw teoretycznych,
dostosowanych do polskiej rzeczywistości, które hamują nie tylko rozwój myśli naukowej, ale
również utrudniają kreowanie w społeczeństwie potrzeb ochrony i opieki nad zabytkami, ale
również ich wykorzystania do rozwoju społecznego i gospodarczego. W jego ramach ma
zawiązać się multidyscyplinarna grupa badaczy, konserwatorów, praktyków, urzędników,
prawników i innych osób na co dzień pracujących z dziedzictwem, której celem będzie
rozwój i publikacja dyskusji w tym temacie. Pozwoli to na rozpoczęcie formowania się
polskiej myśli naukowej dotyczącej dziedzictwa kulturowego. Dostosowanej do polskich
potrzeb i realiów społecznych oraz gospodarczych.