• Polski
  • English
  • AA+A++
Seminarium nr 2 – Forum Archeologii Publicznej “Archeologia wspólnotowa – od teorii do praktyki” 8 listopada 2023 r. godz. 18.00

Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,

zapraszają do udziału w

 

 

Seminarium nr 2 - Forum Archeologii Publicznej 

które odbędzie się pod tytułem

"Archeologia wspólnotowa"

 

 

W ramach seminarium wystąpią

- dr Katarzyna Radziwiłko

z referatem pod tytułem

"Archeologia wspólnotowa - od teorii do praktyki"

oraz

- mgr Katarzyna Kerneder-Gubała i Goście

z referatem pod tytułem

"Popularyzacja zagadnienia eksploatacji i użytkowania krzemienia czekoladowego przez
społeczności epoki kamienia na terenie gminy Orońsko, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie"

prowadzenie

prof. Danuta Minta i dr Zbigniew Kubiatowski

Seminarium odbędzie się w najbliższą środę 8 listopada 2023 r., o godzinie 18.00.

Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.

Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94636163154?pwd=K0pkajZpOWhoaTZ6eEsxVTd5VCsxZz09

Identyfikator spotkania: 946 3616 3154

Kod dostępu: 108870

Abstrakty wystąpień

 

 

"Archeologia wspólnotowa - od teorii do praktyki"

Archeologię wspólnotową, czyli community archaeology, zdefiniować można jako archeologię społeczną, partycypacyjną czy włączającą, stanowiącą element, szeroko pojętej archeologii publicznej. Jej kluczowym aspektem są ludzie i ich zaangażowanie w dziedzinę zajmującą się badaniem przeszłości i problematykę dziedzictwa archeologicznego.

Wystąpienie ma na celu przybliżenie dwóch perspektyw: teoretycznej, koncentrującej się na historii, głównych nurtach i ideach kształtujących archeologię wspólnotową oraz praktycznej, prezentującej wybrane przykłady angażowania społeczności lokalnej w projekty archeologiczne.

 

 

"Popularyzacja zagadnienia eksploatacji i użytkowania krzemienia czekoladowego przez
społeczności epoki kamienia na terenie gminy Orońsko, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie"

Orońsko, stanowisko 2 (AZP 91-76/66) (północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, woj.
mazowieckie) to centralna część kompleksu kopalń krzemienia czekoladowego zlokalizowanych na terenie gminy Orońsko. Stanowisko - odkryte w latach 20. XX wieku przez Stefana Krukowskiego - od 2016 roku badane jest przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kiedy dokonano odkrycia centralnej części kopalni krzemienia czekoladowego i od tego czasu sukcesywnie odsłaniano szereg podziemnych obiektów górniczych z niszami bocznymi wydrążonymi w skale wapiennej, datowane na okres paleolitu późnego (od ok. 12800 BP do ok. 12 000BP) oraz wczesnego Holocenu. Wśród licznych zabytków odkrytych w zasypiskach szybów górniczych, poza licznymi zabytkami krzemiennymi, znajduje się także unikatowa kolekcja narzędzi górniczych wykonanych z kości i poroża.

Badania archeologiczne w Orońsku prowadzone są w bliskiej współpracy z lokalnym
samorządem: Gminą Orońsko, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Centrum Rzeźby
Polskiej oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko, co skutkuje podejmowaniem
zarówno niezależnych, jak i wspólnych inicjatyw mających na celu popularyzację zagadnienia
eksploatacji i wykorzystywania krzemienia czekoladowego przez społeczności epoki kamienia i
wczesnej epoki brązu na terenie gminy Orońsko. W 2022 roku stanowisko Orońsko 2 (AZP 76/66-
91) zostało wpisane do Rejestru Zabytków.