• Polski
  • English
  • AA+A++
Seminarium ZAND 19 stycznia

dr Agata Konczal: Lasy (o) niepewnej przyszłości

Zespół Antropologii Niezdyscyplinowanej ZAND przy Ośrodku Etnologii i Antropologii Współczesności w IAE PAN zaprasza na seminarium naukowe, które odbędzie się we wtorek 19 stycznia 2021 roku, o godz. 15:00 (on-line). Naszą gościnią będzie dr Agata A. Konczal, która wygłosi referat: Lasy (o) niepewnej przyszłości – czyli kiedy, jak, gdzie i dla kogo powraca las.

 

Prezentacja jest rozwinięciem tekstu pt. „Lasy (o) niepewnej przyszłości. Esej o żywotności lasu i leśnych katastrofach” opublikowanego w 2019 roku i jednocześnie jest ona zarysem nowego projektu badawczego dotyczącego percepcji praktyk zalesiania, odnawiania i rewitalizacji lasu, z uwzględnieniem obszarów po tzw. klęskach naturalnych. Celem badania jest przyjrzenie się obszarom, na które powraca las, jako wielogatunkowym krajobrazom – przestrzeniom złożonych wielogatunkowych i (wielo)ludzkich relacji, w ramach których dochodzi do interpretacji, negocjacji i uzgadniania wizji przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Szczególna uwaga poświęcona jest obszarom po tzw. „klęskach naturalnch” (gradacje owadów, pożary, wichury), gdzie zebrane i opisane zostaną różne scenariusze i środowiskowe dyskursy otaczające „klęski naturalne”, a także powiązane z nimi plany odnowy lasu. Projekt, w sposób szczególny skupi się na roli koncepcji „bioróżnorodności” i „mitigacji zmian klimatu” oraz powiązanych z nimi politykami środowiskowymi i leśnymi (jak Strategia Bioróżnorodności EU), w lokalnych, wielogatunkowych relacjach oraz na znaczeniu tych koncepcji w kształtowaniu takich definicji jak np. gatunki rodzime, gatunki inwazyjne, szkodnik, selekcja. Tym samym, projekt przygląda się temu, w jaki sposób polityka i planowanie wpływają na codzienne wybory leśników, przyrodników i mieszkańców w ich lokalnych środowiskach (w regionach o często trudnej sytuacji ekonomicznej), oraz jak wpływają one na charakter relacji środowiskowych w tych miejscach. Posługując się perspektywą ekologii politycznej, projekt analizuje krajobraz jako materialną manifestację relacji człowiek-środowisko, a decyzje polityczne widziane są jako kluczowy element tej relacji (Tsing 2005; Tsing 2015).

 

Dr Agata A. Konczal – antropolożka, doktor nauk humanistycznych. Od 2017 pracuje w European Forest Institute w Bonn, gdzie prowadzi zespół „European Forest Governance and Society”. Zajmuje się antropologią środowiska, ekologią polityczną i historią środowiskową. W badaniach podejmuje problematykę zarządzania zasobami naturalnymi, dyskursów dotyczących przyrody i lasu, koncepcji dzikości, a także etnografii wielogatunkowej oraz zagadnienia Antropocenu w naukach humanistycznych. Lubi stare drzewa, jazdę na rowerze, kuchnię indyjską oraz tańce latynoamerykańskie.

 

Link do spotkania w aplikacji MS Teams