• Polski
  • English
  • AA+A++
Skarb Słuszków I. Tłumaczenie i wydanie monografii w języku angielskim – projekt realizowany przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Celem projektu jest przetłumaczenie na język angielski, przygotowanie do druku i opublikowanie (w wersji cyfrowej i papierowej) opracowania wczesnośredniowiecznego skarbu ze Słuszkowa koło Kalisza, który ukazał się w języku polskim pod tytułem "Skarb Słuszków I: denary krzyżowe z przełomu XI i XII wieku".

 

 

Jest to jeden z największych depozytów kruszcowych z tego okresu, a zarazem jedno z najważniejszych źródeł archeologicznych do poznania obiegu pieniądza i mennictwa polskiego i europejskiego na przełomie XI i XII wieku.

 

 

Efektem realizacji projektu będzie anglojęzyczna publikacja o charakterze źródłowym. Pełen zasób danych dotyczących charakterystyki zespołu będzie umieszczony w części źródłowej. Zostanie w niej przedstawiona charakterystyka zespołu i historia jego pozyskania, oraz opis i klasyfikacja materiału - monet, ozdób oraz srebra niemonetarnego. W części analitycznej zostaną przedstawione wnioski dotyczące nowej typologii denarów krzyżowych, krytyczna analiza chronologii poszczególnych emisji, porównanie cech metrycznych.

 

 

Dr Adam Kędzierski - autor opracowania - udowodnił w nim, że denary krzyżowe będące w XI i XII w. jedną z głównych monet będącą w obiegu na terenie środkowej Europy, były wybijane nie jak dotychczas sądzono tylko przez możnowładców Niemieckich, ale również przez książąt i biskupów Śląskich pochodzących z dynastii Piastów.

 

 

Zadaniem planowanej publikacji, jest więc wypełnienie istotnej luki w prezentacji polskiego mennictwa, z przełomu XI i XII wieku i włączenie wiedzy o nim do ogólnoeuropejskiej dyskusji o obiegu pieniądza w Europie w XI i XII wieku.

 

 

Partnerami Fundacji w realizacji niniejszego projektu są:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,

 

 

Głównym realizatorami projektu jest:
dr Adam Kędzierski,

 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Dosknała Nauka II"

 

 

 

Finansowanie projektu:
Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.