• Polski
  • English
  • AA+A++
Skarb z Jastrzębnik koło Kalisza. Problematyka najmłodszych typów denarów krzyżowych-projekt realizowany przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Prezentujemy Państwu projekty realizowane przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. ? Pierwszym z nich jest projekt:
“Skarb z Jastrzębnik koło Kalisza. Problematyka najmłodszych typów denarów krzyżowych”
Celem zadania jest przygotowanie do druku i opublikowanie monografii źródłowej dotyczącej wczesnośredniowiecznego skarbu srebrnego z Jastrzębnik koło Kalisza. Depozyt liczy około 900 zabytków: monet, placków srebra i ozdób. Należy on do grupy zespołów kruszcowych z końca XI stulecia, w których pojawia się duża liczba polskich denarów krzyżowych, wybijanych zapewne w mennicach w Gnieźnie, Kaliszu oraz Wrocławiu, w czasach panowania Władysława Hermana. Jest to bardzo ciekawy okres polskiego mennictwa. To w tym czasie następuje bowiem stopniowe wypieranie monety obcej przez krajowy pieniądz. Dominujące w zespole krzyżówki wybite w Polsce uzupełniają w zespole monety zachodnie (niemieckie, czeskie, morawskie, węgierskie i duńskie). Skarb z Jastrzębnik jest interesującym źródłem do poznania obiegu pieniądza w państwie Piastów i ich mennictwa – zwłaszcza w ostatniej dekadzie XI stulecia.

Partnerem Fundacji w realizacji niniejszego projektu jest
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,

Głównym realizatorem projektu jest dr Adam Kędzierski.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Finansowanie projektu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Narodowy Bank Polski,
Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie