• Polski
  • English
  • AA+A++
Społeczeństwa łowiecko-zbierackie wczesnego mezolitu w rejonie dolnej Odry

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Społeczeństwa łowiecko-zbierackie wczesnego mezolitu w rejonie dolnej Odry

Autor projektu: dr hab. Tadeusz Galiński prof. IAE PAN

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Źródło finansowania projektu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.1). Nr projektu: 11H11018380.

 

NPRH logo

 

Kontakt:

e-mail: t.galinski@iaepan.szczecin.pl
telefon: 91 433 69 13

 

Wykonawcy

 

Jednostki zaangażowane w projekt:

Nazwa jednostki: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Zakres obowiązków: koordynacja

Osoby zaangażowane w projekt:

dr hab. Tadeusz Galiński prof. IAE PAN"width:="900"height:="550"url:="index.php?option=com_contact&view=contact&id=105&Itemid=2055&lang=pl"}

 

Charakterystyka

 

Cel projektu:

Celem projektu jest rozpoznanie najstarszego osadnictwa mezolitycznego w zachodniej części Pomorza. Punktem wyjścia stały się niezwykle obiecujące wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2010 r na stanowisku w Bolkowie nad jeziorem Świdwie, gdzie odkryty został m. in. pierwszy na ziemiach polskich łuk myśliwski z epoki mezolitu. Projekt zakłada kontynuację wykopalisk. W sezonie 2012 odkryte zostały pod warstwą torfu na głębokości 0,8-1,2 m pozostałości dwóch obozowisk łowieckich datowanych na okres preborealny (około 9400-9200 BP). W każdym z nich występowały zachowane resztki sosnowych żerdzi po budowlach mieszkalnych typu szałasowego, paleniska usytuowane na specjalnie usypanych kopczykach piasku, liczne wyroby krzemienne - w tym narzędzia reprezentowane przez drapacze, rylce i zbrojniki; narzędzia i inne przedmioty wykonane z surowców organicznych: z drewna, z kości i poroża – w tym fragmenty łuków myśliwskich i strzał, oraz ostrza i harpuny. Wyjątkową grupą znalezisk są zabytki związane z kulturą duchową mieszkańców obozowisk: drewniane maski zwierzęce i figurka ryby, zdobione ornamentem rytym przedmioty rogowe i kościane, wisiorek wykonany z małej buły krzemiennej oraz kamienna statuetka. Niektóre z tych znalezisk mają charakter bezprecedensowy w dotychczasowych badaniach mezolitu europejskiego. Z wykopów wydobyty został ponadto bogaty materiał paleozoologiczny i paleobotaniczny w postaci szczątek różnych zwierząt leśnych i ryb oraz drzew i roślin.