• Polski
  • English
  • AA+A++
Spotkanie dotyczące utworzenia Parku Kulturowego “OROŃSKI PARK ARCHEOLOGICZNY”
W wtorek, 10.10. br. w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Orońsko, na którym zaprezentowano Koncepcję i program użytkowo - funkcjonalny Parku Kulturowego "OROŃSKI PARK ARCHEOLOGICZNY", przygotowaną przez pracowników IAE PAN i zespół specjalistów (K. Kerneder-Gubała, A. Jedynak, K. Kerneder, Z. Kubiatowski, M. Nowak, D.H.Werra) na zlecenie Gminy Orońsko.
Park ten ma powstać na terenie Szkółki Leśnej w Orońsku, w miejscu prowadzonych od 2016 roku przez Ośrodek Archeologii Pradziejowej IAE PAN badań wykopaliskowych w kopalni krzemienia czekoladowego w Orońsku.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu Gminy Orońsko - Pan Wójt Henryk Nosowski, Pan Roman Woźniak i Pani Milena Szymańska oraz przedstawiciele Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (Dyrektor IAE PAN prof. dr hab. Marian Rębkowski, dr hab. Tomasz Purowski, prof. IAE PAN, dr Dagmara H. Werra, mgr Katarzyna Kernder-Gubała) oraz wykonawcy projektu spoza Instytutu - mgr inż.arch. Karol Kerneder i dr Zbigniew Kubiatowski. W projekcie brali udział także mgr Magdalena Nowak oraz mgr Artur Jedynak.