• Polski
 • English
 • AA+A++

Zaproszenie na międzynarodową konferencję „Chrzest Pomorza” w kontekście chrystianizacji krajów nadbałtyckich w dobie średniowiecza. W 900-lecie misji św. Ottona z Bambergu na Pomorzu - 17-19.06.2024 r. Wolin-Kamień Pomorski

coments closed
W 2024 r. przypada 900. rocznica pierwszej z dwóch misji chrystianizacyjnych Pomorza, prowadzonych w latach 1124-1125 i 1128 przez św. Ottona z Bambergu z fundamentalnym wsparciem Bolesława
Krzywoustego.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, we współpracy z Gminą Wolin, Gminą Kamień Pomorski oraz Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie organizuje w dniach 17-19 czerwca 2024 roku jubileuszową konferencję pt.
„Chrzest Pomorza” w kontekście chrystianizacji krajów nadbałtyckich w dobie średniowiecza. W 900-lecie misji św. Ottona z Bambergu na Pomorzu,
która odbędzie się w Wolinie oraz Kamieniu Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) w ramach VII Wolińskich Spotkań Mediewistycznych.
Konferencja zgromadzi specjalistów - archeologów i historyków - z północnej i środkowej Europy.
Zapraszamy do uczestnictwa na żywo i on-line (transmisja będzie dostępna na fb Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie. https://www.facebook.com/Muzeum.Wolin/?locale=pl_PL

Zaproszenie na wykłady dr Kateriny Saveleva i dr Wiktorii Kotenko - 12.06.2024 r., godz. 11.00

coments closed

W ramach rozliczania stypendiów Panie dr Katerina Saveleva i dr Wiktoria Kotenko - gościnie z Ukrainy przedstawią prezentacje podsumowujące rezultaty ich pracy w Polsce.

 

 

Obie Panie reprezentują Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Oba wykłady będą trwały około 45 minut.

Oba wykłady będą w języku angielskim.

 

 

 

Dr Katerina Saveleva będzie mówiła na temat:

Terracotta figurines from Olbia Pontika and Tyras at Hellenistic and Roman times (final report of the research project)

 

 

 

Dr Wiktoria Kotenko będzie mówiła na temat:

Archaeological Heritage of Crimea: Hellenistic Pottery from Myrmekion in the Collection of the National Museum in Warsaw (Final Report of Visegrad Fellowship Program).

 

 

 

Po każdym wykładzie będzie 15 minutowa dyskusja.

 

 

Wykłady rozpoczną się o 11.00 12.06.2024 w Sali 202 w IAE PAN. Przewidywany czas zakończenia spotkania - 13.00.

 

 

Spotkanie będzie również nagrywane

Link do spotkania : https://tiny.pl/d171p

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Nowa książka dr Roberta Żukowskiego “Moda na ,, Zachód '' w kulturze materialnej Chin epoki Tang (618-907 r. n.e.)”

coments closed
W naszej internetowej księgarni pojawiła się nowa publikacja naszego wydawnictwa pod tytułem
"Moda na ,, Zachód '' w kulturze materialnej Chin epoki Tang (618-907 r. n.e.)"
autorstwa dr Roberta Żukowskiego.
OPIS
W kulturze chińskiej granica między ,, swoim,, i ,, obcym,, postrzegana była bardzo wyraźnie już w czasach przedcesarskich. Jądrem kultury chińskiej, jej sieci znaczeń i symboli był tzw. Pięcioksiąg Konfucjański. Jest to pięć klasycznych dzieł chińskich stanowiących podstawę nauczania i wyznaczających dogmatyczne podstawy myśli konfucjańskiej. Zawarta w nich wizja świata prezentuje Chiny jako Tianxia - to co pod niebem, świat zaś postrzegany jest jako jednorodny i pozbawiony jakichkolwiek odmienności czy różnic kulturowych. W efekcie wszyscy, którzy nie reprezentowali chińskich wartości i tradycji uważani byli za barbarzyńców, zaś chińska elita podkreślała swą wyższość wynikającą z przynależności do uprzywilejowanej grupy kulturowej, wyróżniającej się również wyglądem. Panuje powszechne przekonanie, że dopiero za czasów Dynastii Tang (618-907r. n.e.) nastąpił prawdziwy rozkwit kontaktów Chin ze światem zewnętrznym, a zwłaszcza z ,,Zachodem,,. Nie ulega wątpliwości, że w historii Chin okres panowania tej dynastii jest wyjątkowy, zarówno pod względem politycznym i gospodarczym, jak i kulturowym. Często określany jest jako ,, złoty wiek,, cywilizacji chińskiej, podczas którego państwo osiągnęło najszerszy zakres terytorialny w swojej dotychczasowej historii, a wszystkie niemal gałęzie sztuki i rzemiosła, od poezji i muzyki, po produkcję luksusowej ceramiki, wyrobów ze złota i srebra czy szkła, przeżywały okres rozkwitu. Czasy te były jednak wyjątkowe również pod względem rozwoju kontaktów międzykulturowych.
(Fragm.Wstępu.)

Zaproszenie na zebranie naukowe Ośrodka Archeologii Pradziejowej IAE PAN - 10 czerwca 2024 r., godz. 11.00

coments closed

Ośrodek Archeologii Pradziejowej IAE PAN ma zaszczyt zaprosić na zebranie naukowe, podczas którego

 

 

 

Pani mgr Bogumiła Wolska (Szkoła Doktorska Anthropos) wygłosi referat pt.:

 

 

 

Zastosowanie spektroskopii wibracyjnej (FTIR-ATR) w badaniach przepalonych szczątków ludzkich na przykładzie materiałów z epoki żelaza z centralnej i północnej Polski.

 

 

 

 

 

Zebranie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, sala 202 (początek o godz. 11.00).

 

 

Można je będzie śledzić także za pomocą MS Teams

link do spotkania:

https://tiny.pl/df6c4

 

Konkurs na stanowisko Adiunkta w Ośrodku Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN w Łodzi

coments closed

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA.

ARCHEOLOGIA

INSTYTUCJA: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

MIASTO:   Łódź: Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN

STANOWISKO: adiunkt (pełny etat naukowy)

DYSCYPLINA: archeologia

DATA OGŁOSZENIA: 15.05.2024

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.06.2024

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 15.07.2024

LINK DO STRONY: www.iaepan.edu.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: archeologia, pradzieje, średniowiecze i wczesna nowożytność, dawne technologie, włókiennictwo

OPIS: Poszukujemy osoby na stanowisko adiunkta w Instytucie Archeologii i Etnologii Pan w Ośrodku Badań nad Dawnymi Technologiami w Łodzi, prowadzącej archeologiczne badania w zakresie włókiennictwa, wyspecjalizowanej w archeologicznych analizach tekstyliów.

 

 

WYMAGANIA:

 1. Stopień naukowy doktora
 2. Poświadczony publikacjami dorobek naukowy i uczestnictwo w życiu naukowym, odnoszące się do wskazanego wyżej zakresu
 3. Doświadczenie w badaniach tekstyliów archeologicznych
 4. Dobra znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego

 

 

DODATKOWE ATUTY:

 1. Doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi i umiejętność pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych
 2. Doświadczenie w prowadzeniu archeologicznych prac terenowych

 

 

OBOWIĄZKI:

 1. Prowadzenie badań naukowych i publikacja ich wyników, w tym w każdym okresie dwuletnim przynajmniej dwóch prac, z których co najmniej jedna jest artykułem z listy czasopism MNiSW lub monografią.
 2. W ciągu 8 lat od zatrudnienia na stanowisku adiunkta złożenie wniosku o stopień doktora habilitowanego.
 3. Występowanie o środki na badania w ramach krajowych i zagranicznych konkursów grantowych.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY NA STANOWISKO ADIUNKTA (w formie elektronicznej):

 1. Podanie do Dyrektora IAE PAN;
 2. Życiorys naukowy, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych, dokonań na polu organizacji nauki oraz jej popularyzacji, w tym uczestnictwo w projektach badawczych;
 3. Uwierzytelniona kopia dyplomu doktorskiego;
 4. Praca doktorska (wersja elektroniczna PDF);
 5. Wykaz prac opublikowanych (z ostatnich czterech lat poprzedzających konkurs) oraz złożonych do druku (wymagane poświadczenie przez redakcje);
 6. List motywacyjny, zawierający m.in. opis planów naukowych na najbliższe pięć lat, obejmujących plany habilitacyjne.

 

 

Dokumenty prosimy nadsyłać na adres elektroniczny Sekretariatu Dyrektora IAE PAN director@iaepan.edu.pl. W tytule wiadomości proszę zamieścić „Zatrudnienie archeologia/Adiunkt/Łódź”.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 105

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pani Weronika Krakówka. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod@iaepan.edu.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Zaproszenie na zebranie naukowe Ośrodka Archeologii Pradziejowej IAE PAN - 16 maja 2024 r., godz.11.00

coments closed

Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe Ośrodka Archeologii Pradziejowej IAE PAN, podczas którego

Pan mgr Marek Baczewski (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW) wygłosi referat pt.:

STRUKTURA OSADNICTWA MAZOWIECKIEGO CENTRUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA.

 

 

 

Zebranie odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. (czwartek) w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, sala 202 (początek o godz. 11.00).

Można je będzie również śledzić za pomocą MSTeams:

https://tiny.pl/dcl1c

Zaproszenie na konferencję naukową Ośrodka Archeologii Pradziejowej i Ośrodka Archeologii Historycznej IAE PAN - 18 kwietnia 2024 r., godz.11.00

coments closed

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową:

 

 

 

Badania terenowe pracowników Ośrodka Archeologii Pradziejowej oraz Ośrodka Archeologii Historycznej IAE PAN w roku 2023,

 

 

która odbędzie się 18 kwietnia 2024 r. w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, sala 202. Początek zebrania o godz. 11.00.

 

 

Referatów będzie też można wysłuchać za pomocą MSTeams:

Konferencja

Zaproszenie na zebranie naukowe Ośrodka Archeologii Pradziejowej IAE PAN - 28 marca 2024 r. godz. 11.00

coments closed

Ośrodek Archeologii Pradziejowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ma zaszczyt zaprosić na zebranie naukowe,

 

 

podczas którego mgr Aleksandra Barejko (Laboratorium Bio- i Archeometrii IAE PAN w Warszawie oraz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW) wygłosi referat pt.:

 

 

 Droga w zaświaty wiedzie przez ogień. Rytuały pogrzebowe w okresach wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim.

 

 

 

Zebranie odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. (czwartek) w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, al. Solidarności 105, sala 202; początek o godz. 11.00.

Sesja naukowa “Żelechowska siedziba Ciołków w świetle badań interdyscyplinarnych” - 20 marca godz. 11.00 Żelechów

coments closed

W dniu 20 marca 2024 r.  o godz. 11.00

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbędzie się sesja naukowa pt.

 

 

"Żelechowska siedziba Ciołków w świetle badań interdyscyplinarnych",

 

 

której współorganizatorem jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

 

Uroczystość wręczenia medali LUX ET LAUS

coments closed
W dn. 21 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali LUX ET LAUS, przyznawanych przez Stały Komitet Mediewistów Polskich za wybitne osiągnięcia w badaniach wieków średnich. W tym roku medale otrzymali:  Prof. dr hab. Andrzej Buko, wieloletni Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz  Prof. Dr. Thomas Wünsch z Uniwersytetu w Passau.
Warto przypomnieć, że Prof. Andrzej Buko jest kolejnym już uczonym związanym z naszym Instytutem, który został uhonorowany tym prestiżowym wyróżnieniem. Wcześniej medal otrzymywali: Prof. Witold Hensel, Prof. Lech Leciejewicz, Prof. Karol Modzelewski, Prof. Władysław Filipowiak, Prof. Stanisław Suchodolski oraz Prof. Marta Młynarska-Kaletynowa.
Po uroczystości wręczenia medalu odbył się panel dyskusyjny poświęcony powojennym badaniom archeologicznym na Pomorzu Zachodnim oraz otwarcie wystawy na ten temat, przygotowanej przez Muzeum w Wolinie.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function my_pagination() in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php:47 Stack trace: #0 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/platne/se...') #2 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/index.php(17): require('/home/platne/se...') #3 {main} thrown in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php on line 47