• Polski
  • English
  • AA+A++

Seminarium nr 4 - Forum Archeologii Publicznej "Edukacja nieformalna" 6 grudnia 2023 r. godz. 18.00

coments closed
Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
zapraszają do udziału w
Seminarium nr 4 - Forum Archeologii Publicznej 
które odbędzie się pod tytułem
"Edukacja nieformalna"
W ramach seminarium wystąpią
- Marcin Klebba z Muzeum Archeologicznego w Gdański
oraz
Dariusz BobakFundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
prowadzenie
prof. Danuta Minta i dr Zbigniew Kubiatowski
Abstrakty:
Abstrakt do referatu Marcina Klebby
Muzea o profilu archeologicznym mają ten przywilej, że w całości mogą skupić się na archeologii. Niewątpliwą zaletą jest bezpośredni dostęp do zabytków i specjalistów z wielu dziedzin. Wiąże się z tym także odpowiedzialność za upublicznianie wyników badań archeologicznych, prezentowaniu znalezisk oraz uświadamianie społeczeństwu wartości dziedzictwa kulturowego.
Podczas wystąpienia przyjrzymy się przykładom działań, które odbyły się w Oddziale Spichlerz Błękitny Baranek uprzystępniających archeologię tak aby była zrozumiana przez każdego”.
Abstrakt do referatu Dariusza Bobaka
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (FROA) działa od 2004 roku. Impulsem do jej powstania były rozpoczynające się inwestycje związane z budową autostrady A4, przebiegającej przez województwo podkarpackie. Naszym celem było, by prowadzone badania nie były działalnością stricte komercyjną, duży nacisk położyliśmy także na działalność naukową i popularyzatorska: opublikowaliśmy kilkadziesiąt monografii i współorganizowaliśmy wiele konferencji i wystaw.
W ostatnich latach FROA, w związku ze zmianami na rynku ratowniczych badań archeologicznych, rozszerzyliśmy swoją działalność w kierunku edukacji oraz popularyzacji nie tylko archeologii, ale także szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Realizujemy programy ministerialne i samorządowe, które w znaczący sposób zmieniają społeczny odbiór tego, czym jest archeologia i jaka jest jej rola w budowaniu tożsamości lokalnej.
Seminarium odbędzie się w najbliższą środę 6 grudnia 2023 r., o godzinie 18.00.
Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.
Identyfikator spotkania: 955 4356 3011
Kod dostępu: 958341

Seminarium nr 2 - Forum Archeologii Publicznej "Archeologia wspólnotowa - od teorii do praktyki" 8 listopada 2023 r. godz. 18.00

coments closed

Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,

zapraszają do udziału w

 

 

Seminarium nr 2 - Forum Archeologii Publicznej 

które odbędzie się pod tytułem

"Archeologia wspólnotowa"

 

 

W ramach seminarium wystąpią

- dr Katarzyna Radziwiłko

z referatem pod tytułem

"Archeologia wspólnotowa - od teorii do praktyki"

oraz

- mgr Katarzyna Kerneder-Gubała i Goście

z referatem pod tytułem

"Popularyzacja zagadnienia eksploatacji i użytkowania krzemienia czekoladowego przez
społeczności epoki kamienia na terenie gminy Orońsko, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie"

prowadzenie

prof. Danuta Minta i dr Zbigniew Kubiatowski

Seminarium odbędzie się w najbliższą środę 8 listopada 2023 r., o godzinie 18.00.

Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.

Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94636163154?pwd=K0pkajZpOWhoaTZ6eEsxVTd5VCsxZz09

Identyfikator spotkania: 946 3616 3154

Kod dostępu: 108870

Abstrakty wystąpień

 

 

"Archeologia wspólnotowa - od teorii do praktyki"

Archeologię wspólnotową, czyli community archaeology, zdefiniować można jako archeologię społeczną, partycypacyjną czy włączającą, stanowiącą element, szeroko pojętej archeologii publicznej. Jej kluczowym aspektem są ludzie i ich zaangażowanie w dziedzinę zajmującą się badaniem przeszłości i problematykę dziedzictwa archeologicznego.

Wystąpienie ma na celu przybliżenie dwóch perspektyw: teoretycznej, koncentrującej się na historii, głównych nurtach i ideach kształtujących archeologię wspólnotową oraz praktycznej, prezentującej wybrane przykłady angażowania społeczności lokalnej w projekty archeologiczne.

 

 

"Popularyzacja zagadnienia eksploatacji i użytkowania krzemienia czekoladowego przez
społeczności epoki kamienia na terenie gminy Orońsko, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie"

Orońsko, stanowisko 2 (AZP 91-76/66) (północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich, woj.
mazowieckie) to centralna część kompleksu kopalń krzemienia czekoladowego zlokalizowanych na terenie gminy Orońsko. Stanowisko - odkryte w latach 20. XX wieku przez Stefana Krukowskiego - od 2016 roku badane jest przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kiedy dokonano odkrycia centralnej części kopalni krzemienia czekoladowego i od tego czasu sukcesywnie odsłaniano szereg podziemnych obiektów górniczych z niszami bocznymi wydrążonymi w skale wapiennej, datowane na okres paleolitu późnego (od ok. 12800 BP do ok. 12 000BP) oraz wczesnego Holocenu. Wśród licznych zabytków odkrytych w zasypiskach szybów górniczych, poza licznymi zabytkami krzemiennymi, znajduje się także unikatowa kolekcja narzędzi górniczych wykonanych z kości i poroża.

Badania archeologiczne w Orońsku prowadzone są w bliskiej współpracy z lokalnym
samorządem: Gminą Orońsko, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Centrum Rzeźby
Polskiej oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko, co skutkuje podejmowaniem
zarówno niezależnych, jak i wspólnych inicjatyw mających na celu popularyzację zagadnienia
eksploatacji i wykorzystywania krzemienia czekoladowego przez społeczności epoki kamienia i
wczesnej epoki brązu na terenie gminy Orońsko. W 2022 roku stanowisko Orońsko 2 (AZP 76/66-
91) zostało wpisane do Rejestru Zabytków.

Seminarium nr 1 - Forum Archeologii Publicznej "Od teorii do praktyki - podstawy archeologii publicznej" 17 października 2023 r. godz. 18.00

coments closed
Szanowni Państwo,
Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
zapraszają do udziału w
Seminarium nr 1 - Forum Archeologii Publicznej 
które odbędzie się pod tytułem
"Od teorii do praktyki - podstawy archeologii publicznej"
W ramach seminarium wystąpią
- dr hab. Michał Pawleta prof. UAM 
z referatem pod tytułem
"Archeologia publiczna w Polsce – stan obecny i perspektywy na przyszłość"
oraz
- dr Zbigniew Kubiatowski
z referatem pod tytułem
"Archeologia publiczna w świetle systemu administracyjno - prawnego"
prowadzenie
prof. Danuta Minta i dr Zbigniew Kubiatowski
Seminarium odbędzie się w najbliższy wtorek 17 października 2023 r., o godzinie 18.00.
Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.
Identyfikator spotkania: 969 0969 2102
Kod dostępu: 908284
Idea seminarium
W polskim środowisku naukowym brak jest dyskusji nad sposobami promocji
archeologii (ale również szerzej całego dziedzictwa kulturowego) oraz nad jej
wykorzystaniem do rozwoju społecznego i gospodarczego. Niewielka liczba naukowców
zajmująca się badaniem tego zagadnienia sprawia, że dyskusje w tym temacie sprowadzają się
do rozmów kuluarowych, na podstawie których ciężko formułować nie tylko tezy ale nawet
hipotezy. Jest to jeden z powodów dla których archeologia w Polsce zaliczana jest do nauk
podstawowych, nie mających przełożenia na rozwój społeczny, czy gospodarczy.
Niniejsze seminarium, ma być odpowiedzią na problem braku podstaw teoretycznych,
dostosowanych do polskiej rzeczywistości, które hamują nie tylko rozwój myśli naukowej, ale
również utrudniają kreowanie w społeczeństwie potrzeb ochrony i opieki nad zabytkami, ale
również ich wykorzystania do rozwoju społecznego i gospodarczego. W jego ramach ma
zawiązać się multidyscyplinarna grupa badaczy, konserwatorów, praktyków, urzędników,
prawników i innych osób na co dzień pracujących z dziedzictwem, której celem będzie
rozwój i publikacja dyskusji w tym temacie. Pozwoli to na rozpoczęcie formowania się
polskiej myśli naukowej dotyczącej dziedzictwa kulturowego. Dostosowanej do polskich
potrzeb i realiów społecznych oraz gospodarczych.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function my_pagination() in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php:47 Stack trace: #0 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/platne/se...') #2 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/index.php(17): require('/home/platne/se...') #3 {main} thrown in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php on line 47