• Polski
  • English
  • AA+A++

Zaproszenie na konferencję "Europa Postmediaevalis 2024: Patterns & Inspirations" on-line - 23-25 kwietnia 2024 r.

coments closed
Konferencja "Europa Postmediaevalis 2024" już wkrótce.
Niektórzy z Państwa będą obecni razem z nami podczas obrad w Warszawie.
Cieszymy się na nasze spotkanie!
Wszystkie pozostałe osoby, zainteresowane tematyką ceramiki nowożytnej,
zachęcamy do udziału i wysłuchania wystąpień on-line:
Dzień 1 - 23.04.2024 r., wtorek: 
Referaty przewidujemy zgodnie z programem.
Transmitowane nie będą jedynie Warsztaty Ceramiczne.
Do zobaczenia i do usłyszenia!

Zaproszenie na konferencję "Europa Postmediaevalis 2024: Patterns & Inspirations" - 23-25 kwietnia 2024 r.

coments closed

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej ceramice nowożytnej

 

 

"Europa Postmediaevalis 2024: Patterns & Inspirations",

 

która odbędzie się w dniach 23-25.04.2024 r. w Warszawie,

w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (23 i 24.04)

oraz na Wydziale Archeologii UW (25.04. b.r.).

 

 

 

Obrady będą transmitowane on-line.

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem.

Zaproszenie na warsztaty “Recentring Central Greece in the Aegean Middle Bronze Age” 21-22 marca 2024 r.

coments closed
W dniach 21 i 22. marca w siedzibie IAE PAN w Warszawie odbędą się warsztaty poświęcone problematyce centralnej Grecji (od Attyki po Tesalię) w środkowej epoce brązu, głównie z perspektywy ceramiki i sieci wymiany i kontaktów.
W warsztatach weźmie udział prawie 20 naukowców z Grecji, Szwecji, Austrii, Francji, Szwajcarii, Niemiec, Czech i Stanów Zjednoczonych.
Głównym celem spotkania jest przekierowanie uwagi z Krety czy Peloponezu na mniej znaną archeologię centralnej Grecji, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Warsztaty organizowane są w ramach projektu RENLORC, który realizuje dr Christopher Hale w ramach programu PASIFIC.
Zapraszamy do uczestnictwa - w Warszawie w siedzibie Instytut, lub online po rejestracji:
Program warsztatów dostępny jest pod tym linkiem:

Konferencja OSTRAKON 2024 - projekt realizowany przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

coments closed

W dniach 12-14 czerwca 2024 roku, w Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta oraz w Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN, planowane jest Szóste Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON. Tym razem będzie ono przebiegać pod hasłem: „Ceramika i Szkło w relacjach interkulturowych”.

 

 

Celem konferencji jest skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki, których zainteresowania badawcze koncentrują się na ceramice i szkle zabytkowym, które powszechnie występują na stanowiskach archeologicznych i stanowią niebywale cenne źródło do badań nad zagadnieniem wytwórczości, użytkowania i znaczenia wyrobów z tych surowców na przestrzeni dziejów. Na gruncie badań interdyscyplinarnych często zauważalny jest brak dogodnej płaszczyzny porozumienia, co związane jest z niedostateczną ilością spotkań naukowych. Bezpośrednie rozmowy uczestników w trakcie konferencji, jak i w trakcie imprez im towarzyszących, zaowocują nie tylko wymianą doświadczeń, lecz także nawiązaniem bliższych kontaktów na polu międzynarodowej współpracy naukowej. Szeroki pod względem tematycznym zakres Szóstego już Sympozjum niewątpliwie pozwoli na  interdyscyplinarny charakter konferencji i wymianę doświadczeń badaczy z różnych dziedzin.  Do czynnego udziału w nim po raz kolejny zaprosimy archeologów, antropologów, artystów technologów, historyków, historyków sztuki, muzealników i kolekcjonerów, muzykologów, chemików, fizyków, pasjonatów, specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D.

 

Do udziału w Sympozjum zostaną zaproszeni naukowcy, studenci i doktoranci, z kraju i Europy, archeolodzy, antropolodzy, artyści technolodzy, historycy, historycy sztuki, muzealnicy i kolekcjonerzy, muzykolodzy, chemicy, fizycy, pasjonaci, specjaliści w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D.

 

 

Partnerami Fundacji w realizacji niniejszego projektu są:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Akademia Sztuk Pięknych im. Eudeniusza Gepperta we Wrocławiu,

 

 

 

Głównymi realizatorami projektu są:
dr Sylwia Siemianowska,
dr Krystian Chrzan,

 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Dosknała Nauka II"

 

 

 

Finansowanie projektu:
Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Akademia Sztuk Pięknych im. Eudeniusza Gepperta we Wrocławiu

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „EUROPA POSTMEDIAEVALIS 2024. PATTERNS & INSPIRATIONS” - projekt realizowany przez Fundację Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

coments closed

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „EUROPA POSTMEDIAEVALIS 2024. PATTERNS & INSPIRATIONS” planowana jest w dniach 23-25 kwietnia 2024 r. Odbędzie się w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to czwarte z wydarzeń naukowych, organizowanych cyklicznie co dwa lata z inicjatywy międzynarodowego stowarzyszenia "Europa Postmediaevalis Research Group", w wybranych, europejskich ośrodkach akademickich. Konferencje skupiają wiodących badaczy specjalizujących się w studiach nad kulturą materialną okresu nowożytnego (tj. z XV/XVI-XIX w.), zwłaszcza nad szeroko pojętymi wyrobami ceramicznymi. Wybór Polski jako miejsca organizacji kolejnej sesji świadczy o znaczeniu wkładu polskich archeologów w studia nad kulturą materialną doby nowożytnej i zainteresowaniu zagranicznych naukowców polskimi badaniami i kolekcjami zabytków.

 

 

Archeologia okresu nowożytnego jest dyscypliną coraz prężniej rozwijającą się w ostatniej dekadzie, przede wszystkim ze względu na znaczenie tej epoki dla kształtowania się dzisiejszego, kulturowego i geopolitycznego obrazu Europy. Planowana konferencja nie tylko znakomicie wpisuje się w ten aktualny trend badawczy, ale jest też odpowiedzią na zapotrzebowanie międzynarodowego środowiska naukowego. Dlatego też głównym - obok prezentacji wyników najnowszych badań i znalezisk archeologicznych - celem konferencji jest integracja środowiska naukowego, zwłaszcza badaczy z krajów Europy środkowej i wschodniej. Obrady stworzą możliwość nie tylko wzmocnienia współpracy międzynarodowej, ale też podjęcia wspólnych projektów interdyscyplinarnych.

 

 

Obrady zaplanowano w ciągu trzech dni, w związku z czym liczbę aktywnych uczestników (referentów) ograniczono do około 40 osób. Konferencja planowana jest w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line). Obradom towarzyszyć będzie sesja posterowa. Przewidziane są także warsztaty ceramologiczne, pozwalające zapoznać się uczestnikom ze zbiorami znalezisk ceramiki z różnych stanowisk polskich, uzupełnione prezentacją kolekcji i wystaw archeologicznych w dwóch stołecznych instytucjach - w Muzeum Warszawy i w Zamku Królewskim. W zamyśle organizatorów działania te mają służyć także promocji dorobku polskich naukowców.

 

 

 

Partnerami Fundacji w realizacji niniejszego projektu są:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Stowarzyszenie "Europa Postmediaevalis Research Group"

 

 

 

Głównymi realizatorami projektu są:
dr Magdalena Bis,
dr Maciej Trzeciecki,

 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała Nauka II"

 

 

Finansowanie projektu:
Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,
Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

IAE PAN i Wydział Archeologii UW zapraszają na warsztaty ceramiczne

coments closed

Instytut Archeologii i Etnologii PAN i Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski zapraszają do uczestnictwa w warsztatach ceramicznych, które odbędą się w dniu 31.05.2023 r. w budynku IAE PAN, mieszczącym się przy Al. Solidarności 105 w Warszawie, sala 202. Warsztaty organizują dr Magdalena Bis, dr Maciej Trzeciecki oraz dr Michał Starski.

Najnowsze artykuły dotyczące starożytnej greckiej ceramiki autorstwa pracowników IAE PAN, w wolnym dostępie

coments closed

Chwalimy się ? ? ?

Dwie nowe publikacje archeologów egejskich z IAE PAN ukazały się w prestiżowych czasopismach 22 marca. Dr Chistopher Hale, stypendysta w programie PASIFIC – Postdoctoral Fellowships, opublikował artykuł “Gray Minyan in the Middle: Reconsidering Central Greek and Cycladic Middle Bronze Age Synchronisms” (link: https://muse.jhu.edu/article/884937 ) w czasopiśmie Hesperia, natomiast dr hab. Bartłomiej Lis, razem z H. Mommsenem, J.H. Sterbą oraz T. Van Damme, zamieścił w czasopiśmie Archaeometry artykuł “Regional and interregional networks of ancient Eleon during the early 12th century BCE as seen from the petrographic and neutron activation analyses of pottery”.
(link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/arcm.12864 )

W swoim artykule Christopher Hale wykorzystuje sekwencję rozwoju ceramiki szarominijskiej (ang. Grey Minyan) rozpoznaną na stanowiskach centralnej Grecji by zaproponować nowe datowanie ponownego zasiedlenia jednego z najważniejszych stanowisk epoki brązu na Cykladach – Ayia Irini na wyspie Kea. Nowa propozycja ma zasadnicze znaczenie dla rozumienia roli Ayia Irini i wyspy Kea w środkowej epoce brązu, jak również szerszego problemu interakcji w basenie morza Egejskiego. Jest to już drugi artykuł Dr Hale’a w czasopiśmie Hesperia.

Bartłomiej Lis wraz ze współpracownikami z Bonn, Wiednia i Victorii prezentuje rezultaty analiz chemicznych i petrograficznych ceramiki z XII wieku p.n.e. ze stanowiska Eleon w Beocji. Wyniki pozwalają zrozumieć sieć powiązań tego stanowiska w ramach regionu i poza nim, dzięki której mieszkańcy Eleon zaopatrywali się w ceramikę. Warsztaty położone na środkowej Eubei oraz w Beocji pokrywały większość zapotrzebowania. Mniej licznie są importy ze wschodniej Attyki, natomiast pojedyncze naczynia trafiały do Eleon z miejsc bardziej odległych – wysp Cykladzkich, Krety czy Macedonii.

Transmisja on-line konferencji: OSTRAKON 5 – Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym

coments closed
Już w najbliższą środę startuje konferencja:
"OSTRAKON 5 – Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym”
Więcej informacji o konferencji, w tym jej program znajdziecie pod tym linkiem:
Transmisję na żywo z konferencji będziecie mogli obejrzeć na kanale Archeo.TV za pośrednictwem YouTube. Do transmisji prowadzi poniższy link: https://youtu.be/DpzP29BOTa8
Transmisja wystartuje około godziny 10.30 i potrwa z przerwami do 19.00. Drugi dzień konferencji również będzie transmitowany na Archeo.TV. Link do transmisji udostępnimy niebawem.
Konferencja uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach programu "Doskonała Nauka".

Konferencja "OSTRAKON" będzie transmitowana na żywo na YouTube, na kanale ArcheoTV

coments closed

Przypominamy, że już w najbliższą środę (21 września) startuje

"V międzynarodowe sympozjum ceramiki i szkła. OSTRAKON. Z miłości do wysokich temperatur. Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym"

Konferencja będzie streamowana na żywo za pośrednictwem YouTube. Stream będziecie mogli obejrzeć na kanale Archeo.TV

Link udostępnimy Wam już w najbliższy poniedziałek

Zapraszamy na konferencję OSTRAKON - „Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym”

coments closed
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN
oraz
Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
zapraszają do udziału w Piątym Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem: "„Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym”.
Celem Sympozjum jest skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki, których zainteresowania badawcze koncentrują się na ceramice i szkle zabytkowym. Znaleziska ceramiki i szkła, powszechnie występujące na stanowiskach archeologicznych, stanowią bowiem niebywale cenne źródło do badań nad zagadnieniem wytwórczości, użytkowania i znaczenia wyrobów z tych surowców na przestrzeni dziejów. Na gruncie badań interdyscyplinarnych często zauważalny jest brak dogodnej płaszczyzny porozumienia, co związane jest z niedostateczną ilością spotkań naukowych, w trakcie których badacze mogliby wymieniać się doświadczeniami. Niniejsze Sympozjum ma na celu wypełnienie tej luki. Bezpośrednie rozmowy uczestników w trakcie konferencji, jak i w trakcie imprez im towarzyszących, zaowocują nie tylko wymianą doświadczeń, lecz także nawiązaniem bliższych kontaktów na polu międzynarodowej współpracy naukowej. Szeroki pod względem tematycznym zakres Piątego Sympozjum niewątpliwie pozwoli na interdyscyplinarny charakter konferencji i wymianę doświadczeń badaczy z różnych dziedzin. Do czynnego udziału w konferencji zaprosimy archeologów, antropologów, artystów technologów, historyków, historyków sztuki, muzealników i kolekcjonerów, muzykologów, chemików, fizyków, pasjonatów, specjalistów w dziedzinie restauracji i rekonstrukcji ceramiki i szkła oraz skanowaniu i wizualizacji 3D.
Konferencja jest już piątą odsłoną cyklu sympozjów, których głównym tematem jest historyczna ceramika i szkło. Każda edycja odbywa się we Wrocławiu, co stawia nasze Miasto i instytucje naukowe w nim zlokalizowane na pozycji jednego z czołowych w skali europejskiej ośrodka badań nad wspomnianą problematyką. Konferencja ma charakter otwarty i każda zainteresowana osoba może wysłuchać referatów oraz uczestniczyć w dyskusji. Dodatkowo konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale Archeo.TV w serwisie YouTube.

Atrakcyjność wizualna wykładów oraz ich merytoryczna wartość niewątpliwe przyczynią się do zwiększenia wiedzy o wspomnianej tematyce wśród wszystkich uczestników. Dodatkowym walorem, przede wszystkim dla mieszkańców Wrocławia, jest miejsce obrad, czyli Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, w którym będzie możliwość zapoznania się z pracą wrocławskich artystów skupionych wokół rzeczonej Instytucji. Liczymy również na zwrócenie uwagi wrocławskiej młodzieży na archeologię lub sztukę jako dalszych kierunków zawodowego rozwoju. Ponadto zamieszczenie informacji o konferencji i relacji z niej na tak wielu portalach oraz sprawozdania i relacje zagranicznych uczestników konferencji niewątpliwie przyczynią się do wzmocnienia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki.

Program konferencji znajdą Państwo w slajdach po lewej stronie.


Konferencja została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Doskonała Nauka".

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function my_pagination() in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php:47 Stack trace: #0 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/platne/se...') #2 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/index.php(17): require('/home/platne/se...') #3 {main} thrown in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php on line 47