• Polski
  • English
  • AA+A++

Konferencja "ARCHAEOLOGY OF MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSES"

coments closed
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji "ARCHAEOLOGY OF MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSES", która odbędzie się w dniach 14-16.06. 2023 r. w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem
Konferencja będzie streamowana na kanale ArcheoTV, na portalu You Tube.
Zachęcamy do udziału również online - za pomocą linków:

Wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń na konferencję „ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY”

coments closed

‼️ ‼️ ‼️ UWAGA, UWAGA ‼️ ‼️ ‼️
??
Informujemy że, termin nadsyłania zgłoszeń do czynnego udziału w konferencji „ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY” przedłużamy do 30 kwietnia 2023.
Przypominamy, że konferencja odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2023 roku w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza rejestracyjnego:
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
============================================
‼️ ‼️ ‼️ ATTENTION, ATTENTION ‼️ ‼️ ‼️
???????
We would like to inform you that the deadline for submitting applications for active participation in the conference “ARCHAEOLOGY OF MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYZES” is extended to April 30, 2023.
We would like to remind you that the conference will take place on June 14-16, 2023 in the Main Building of the Tatra Museum in Zakopane.
Please send your applications using the registration form:
We cordially invite you to participate in the conference!

Zapraszamy do udziału w konferencji "ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY”

coments closed

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w II Międzynarodowej Konferencji pt.

„ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY”

(“ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS”),

która odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2023 roku w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

Tematyka Konferencji skupia się wokół problematyki najstarszego osadnictwa terenów górskich na tle przemian środowiska naturalnego.

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – uczestnicy powinni zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym, czy planują wziąć udział zdalnie, czy osobiście.

 

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów (do 500 słów w języku angielskim) prezentacji ustnych lub plakatów.

 

Tematyka powinna być związana z badaniami archeologicznymi w regionach górskich, metodami badań archeologicznych lub najnowszymi wynikami analiz zbiorów archeologicznych, a także badaniami środowiskowymi bezpośrednio związanymi z problematyką archeologiczną.

 

Prezentacje ustne nie powinny przekraczać 20 minut.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 15.04.2023 r.

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/SXExZw58sp6XGCvw7

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Artykuły pokonferencyjne będą publikowane w Acta Archaeologica Carpathica.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: archaeologyofthemountains@gmail.com

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Krzysztof Tunia, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

PhDr. Marián Soják, PhD., Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk

 

Patronat naukowy:

International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP),

Human Occupations in Mountain Environments Commission

 

Komitet Organizacyjny:

Michał Murzyn, Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane

Magdalena Gryguś, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane

Katarzyna Kerneder-Gubała, Sylwia Buławka (Doktorantka), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Magda Kowal, Anna Kraszewska, Jakub Skłucki, Michał Wojenka, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Paweł Kocańda, Muzeum Ziemi Bieckiej, Biecz

 

 

 

 

 

 

Dear Sir or Madam, Dear Colleagues,

 

We are pleased to announce that the 2nd International Conference,

“ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS”,

will be held on 14-16 June 2023 at the Main Building Tatra Museum in Zakopane, Poland.

 

The subject of the conference focuses on the issue of the oldest settlement of mountainous areas on the background of transformations of the natural environment.

The official language of the conference is English.

The Conference will be held in a hybrid format

– participants should select in the registration form whether they plan to participate digitally or in person.

 

We welcome abstract submissions (up to 500 words in English) for oral presentations or posters.

Topics should be related to the archaeological research in mountainous regions, methods of archaeological research or the latest results of analysis of archaeological collections, as well as the environmental studies directly connected with archaeological problems.

The oral presentations should not exceed 20 minutes.

 

The deadline for abstract submissions is 15.04.2023.

Please use the official form for registration: https://forms.gle/SXExZw58sp6XGCvw7

 

We warmly invite you to participate in the Conference.

 

There will be no fee, and we will host you with refreshments and beverages.

On the last day, there will be a special guided terrain session and workshops

that will be held in the Tatry and Pieniny Mountains surroundings.

 

Conference papers will be published in the Acta Archaeologica Carpathica journal.

For additional questions, please contact us at the following e-mail address:

 

archaeologyofthemountains@gmail.com

 

Scientific Committee:

Professor Paweł Valde-Nowak, PhD, Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Cracow

Professor Renata Madyda-Legutko, PhD, Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Cracow

Krzysztof Tunia, PhD, Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences in Cracow

PhDr. Marián Soják, PhD., Institute of Archaeology, Slovak Academy of Sciences

 

Scientific Patronage:

International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP),

Human Occupations in Mountain Environments Commission

 

Organising Committee:

Michał Murzyn, Director of the Tatra Museum, Zakopane

Magdalena Gryguś, the Tatra Museum, Zakopane

Katarzyna Kerneder-Gubała, Sylwia Buławka (PhD Candidate), Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Magda Kowal, Anna Kraszewska, Jakub Skłucki, Michał Wojenka, Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Cracow

Paweł Kocańda, Director of the Museum of Biecka Land, Biecz

II Konferencja „Archeologia Gór” „Archeology of the Mountains. Research, methods, analysis”

coments closed

W dniach 14-16 czerwca 2023 w Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja „ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS”.

Idea cyklu Konferencji zrodziła się w 2017 roku i była dedykowana Profesorowi Andrzejowi Żakiemu (1923-2017). Był on jednym z pionierów i wieloletnim badaczem najstarszego osadnictwa obszarów górskich, współtwórcą czasopisma Acta Archaeologica Carpathica, twórcą Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej z siedzibą w Krakowie. „Archeologia gór” to termin zdefiniowany przez Niego na łamach pierwszego numeru czasopisma Acta Archaeologica Carpathica. Problematyka ta koncentruje się wokół najstarszego osadnictwa obszarów górskich na tle przemian środowiska
przyrodniczego.

Celem konferencji jest zrzeszenie i umożliwienie wymiany doświadczeń badaczy obszarów górskich oraz prezentacji lokalnych stanowisk archeologicznych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji. Szczegóły wraz z terminami nadsyłania zgłoszeń ogłosimy w kolejnym poście.

Organizatorzy: Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Ziemi Bieckiej, we współpracy z Instytutem Archeologii Słowackiej Akademii Nauk (Archeologický ústav Slovenská Akadémia Vied)

 

 

.

The 2nd International Conference “ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS” will be held on 14 - 16 June 2023 at the Tatra Museum in Zakopane, Poland.

The idea of the Conference series was born in 2017 and it was then dedicated to Professor Andrzej Żaki (1923 - 2017). He was one of the pioneers and long-time researchers of the oldest settlement of mountain areas, co-founder of the journal Acta Archaeologica Carpathica and founder of the Carpathian Archaeological Expedition based in Krakow. “Archaeology of the mountains” is the term he defined in the first volume of Acta Archaeologica Carpathica.

 

The subject focuses on the issue of oldest settlement of mountain areas on the background of transformations of the natural environment. The Conference aims to bring together and enable researchers of mountain areas to exchange experiences and to present local archaeological sites and areas of historical, geological or palaeobotanical interest.

 

We warmly invite you to participate in the Conference. The details and submission deadlines will be announced in the next post.

 

Organisers: the Tatra Museum in Zakopane,  the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University in Cracow, , the Museum of Biecka Land in Biecz with the cooperation of the Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences.

 


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function my_pagination() in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php:47 Stack trace: #0 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/platne/se...') #2 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/index.php(17): require('/home/platne/se...') #3 {main} thrown in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php on line 47