• Polski
  • English
  • AA+A++

Zaproszenie na prezentację stypendystki PAN Alisy Semenovej "Preliminary results of the study of bone artifacts from Olbia Pontica" - 7 grudnia 2023 r. godz. 11.00

coments closed
Serdecznie zapraszamy na prezentację stypendystki Polskiej Akademii Nauk Pani Alisy Semenovej pt. Preliminary results of the study of bone artifacts from Olbia Pontica , która odbędzie się 7 grudnia 2023 r. o godzinie 11.00 w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, sala 202 oraz online za pośrednictwem Microsoft Teams.
Link do spotkania: https://tiny.pl/ckbtz
Opis prezentacji:
Alisa Semeova, Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Alisa Semeova jest obecnie stypendystką Polskiej Akademii Nauk, opiekunem naukowym jest dr Alfred Twardecki, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Referat jest związany z tematem przygotowywanej pracy doktorskiej.
Olbia Pontyjska jest stanowiskiem archeologicznym badanym od ponad stu lat i w tym czasie na terenie polis odkryto liczne przedmioty wykonane z kości i rogu, a także odpadki produkcyjne związane z tą produkcją. Te znaleziska niezwykle poszerzają naszą wiedzę o gospodarczym zapleczu i kulturze materialnej Olbii. Większość z tych zabytków nigdy nie została opublikowana ani nawet wzmiankowana w publikacjach podsumowujących prace wykopaliskowe. Tym bardziej zatem ten temat badawczy wydaje się wart uwagi. W mojej prezentacji pragnę zapoznać Państwa ze wstępnymi wynikami badań, w których zajęłam się nie tylko skatalogowaniem znalezisk, ale także starałam się zagłębić w bardziej szczegółowych problemach związanych z funkcjonalnym kontekstem zabytków. W prezentacji przedstawię zatem zakres i charakterystykę przetwórstwa kości w Olbii, a także wynikające z analizy zabytków powiązania handlowe i kulturowe mieszkańców Olbii z nie-greckimi sąsiadami jak i innymi greckimi miastami-państwami położonymi zarówno w regionie Morza Czarnego, jak i w samej Grecji. Na końcu przedstawię także późniejsze powiązania Olbii z Rzymem w kontekście wspomnianych znalezisk.
Аліса Семенова, Інститут археології НАН України
Аліса Семенова наразі є стипендіатом Польської академії наук, її науковим керівником є доктор Альфред Твардецьки, Інститут археології та етнології Польської академії наук. Стаття пов’язана з темою її докторської дисертації.
Ольвія Понтійська — це археологічна пам'ятка, яка досліджується понад сто років. За цей час на її території було виявлено численні предмети виготовлені з кісток та рогів, а також покидьки, пов’язані з цим виробництвом. Ці артефакти значно доповнюють наші знання про економіку та матеріальну культуру Ольвії. Більшість з них ніколи спеціально не публікувалися, та навіть не згадувалися в загальних працях. Тому ця тема видається тим більше вартою уваги. У своїй доповіді я хола представити вам попередні результати свого дослідження. Воно мало на меті не тільки каталогізацію знахідок, а і розкриття інших важливих питань. Зокрема дослідження функціонального призначення виробів, особливості обробки кістки в Ольвії. А також торговельні та культурні зв’язки мешканців Ольвії з не-грецькими сусідами та іншими грецькими полісами, розташованими як у Причорномор’ї, так і у Греції, а також пізніші зв'язки Ольвії з Римом.
Alisa Semeova, Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Alisa Semeova is currently a scholarship holder of the Polish Academy of Sciences, her scientific supervisor is Dr. Alfred Twardecki, Institute of Archeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences. The paper is related to the topic of her doctoral thesis.
Olbia Pontica is an archaeological site that has been studied for over a hundred years, and during this time numerous bone and animal horn objects, as well as production waste related to this production, have been discovered in the polis area. These finds greatly expand our knowledge of the economic background and material culture of Olbia. Most of these artefacts have never been published or even mentioned in publications summarizing the excavation activities. Therefore, this research topic seems even more worthy of attention. In my presentation, I would like to present you the preliminary results of research in which I dealt not only with cataloging the finds, but also tried to delve into more detailed problems related to the functional context of artefacts. Therefore, in the presentation I will show you the scope and characteristics of bone production in Olbia, as well as the trade and cultural connections of the inhabitants of Olbia with non-Greek neighbors and other Greek city-states located both in the Black Sea region and in Greece itself, resulting from the analysis of monuments. Finally, I deal also with Roman connection in later time in the context of the finds.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function my_pagination() in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php:47 Stack trace: #0 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/platne/se...') #2 /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/index.php(17): require('/home/platne/se...') #3 {main} thrown in /home/platne/serwer286960/public_html/iaepan.edu.pl/wp-content/themes/prospel/archive.php on line 47