• Polski
  • English
  • AA+A++
Kolokwium habilitacyjne i obrona doktorska

W przeciągu ostatnich dwóch tygodni  miały miejsce dwa ważne wydarzenia dla naszego łódzkiego ośrodka.

 

27 września 2023 w siedzibie IAE PAN w Warszawie miało miejsce kolokwium habilitacyjne dr Kaliny Skóry, którego podstawą była publikacja pt. „Samobójstwo w społeczności wczesnych Germanów”.

 

Tydzień później - 5 października 2023 odbyła się w łódzkim oddziale PAN obrona pracy doktorskiej mgr Łukasza Antosika pt. „Wczesnośredniowieczne włókiennictwo na Śląsku (X-XIII w.)”.

 

Zarówno kolokwium habilitacyjne jak i obrona doktorska przebiegły pomyślnie.

 

Ogromnie się cieszymy i gratulujemy naszym kolegom!