• Polski
  • English
  • AA+A++
WOODAN

WOODAN to internetowa, publiczna baza danych, która powstała w 2015 roku w ramach projektu finansowanego przez Holenderski Departament Dziedzictwa Kulturowego (Netherlands Department of Cultural Heritage NL) a w 2018 roku przekształciła się w WOODAN Foundation (Archeologische Houtdatabase WOODAN, https://www.woodan.org/).

 

Celem projektu jest stworzenie internetowej bazy zabytków archeologicznych wykonanych z drewna, do których każdy będzie miał dostęp. Spis zawiera dostępne informacje na temat drewnianych artefaktów od miejsca znalezienia, informacje na temat gatunków drzew wykorzystywanych do produkcji poszczególnych kategorii przedmiotów, poprzez ogólną charakterystykę i opis w języku angielskim z podaniem bibliografii. Załączana jest dokumentacja fotograficzna i rysunkowa zabytków oraz informacje dotyczące przeprowadzonych badań i analiz specjalistycznych. Powstaje w ten sposób ogromny spis danych ułatwiający identyfikację drewnianych zabytków archeologicznych, np. daje on możliwość wykonania analiz dendrochronologicznych, które uściślają datowanie stanowisk oraz znalezienie analogii do zabytków drewnianych, które rzadko zachowują się na stanowiskach archeologicznych.

 

W 2021 roku współpracę z WOODAN Foundation podjęła dr Magdalena Piotrowska. Dołączyła on tym samym do międzynarodowego grona badaczy tworzących bazę drewnianych znalezisk ze stanowisk archeologicznych. Gorąco zachęcamy osoby zainteresowane do przesyłania informacji na temat drewnianych zabytków archeologicznych na adres: piotrowskamagda@op.pl

 

Projekt został zainicjowany w Holandii, a w następnej kolejności rozpoczęto współpracę z badaczami z Belgii, Irlandii, Litwy, Austrii, Niemiec a teraz także z Polski. W ramach współpracy ze stroną polską dr Magdalena Piotrowska odbędzie w Holandii staż – szkolenie w zakresie analizy i identyfikacji drewniany zabytków archeologicznych. W pierwszym etapie działań rozpoczęto wprowadzenia do bazy danych zabytków drewnianych pozyskanych m.in. ze studni ze stanowiska w Kwiatkowie, gm. Brudzew.

 

Do pobrania biuletyn informacyjny Fundacji WOODAN.