• Polski
  • English
  • AA+A++
Współczesne przemiany społeczne w Indiach

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: Współczesne przemiany społeczne w Indiach na przykładzie strategii podtrzymywania i budowania tożsamości przez kasty Konkani w Koczinie.

Numer projektu: UMO-2016/21/N/HS3/03171

Kierownik projektu: mgr Alina Żywia Kaczmarek

Jednostka prowadząca projekt: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Źródło finansowania projektu: PRELUDIUM

 

Charakterystyka

 

Wiedza na temat Indii i ogromnej, wielowarstwowej różnorodności tego kraju jest nie tylko w Polsce, ale i w całej sferze krajów Zachodnich niezwykle ograniczona. Dowodem na to są wciąż obecne esencjalizujące i orientalizujące poglądy, nagminnie pojawiające się w dyskursie publicznym, a nierzadko i w nauce. Jeśli o Indiach się mówi, zazwyczaj są to informacje na temat nadużyć seksualnych, biedy i ograniczonej edukacji ludności, za czym idzie wyobrażenie o mieszkańcach Półwyspu Indyjskiego jako „gorszych”.
Indie charakteryzują się krajobrazem społecznym pełnym różnorodności. Obrany przeze mnie temat, czyli sposoby tworzenia odrębności grupy na przykładzie grupy Konkani w wielokulturowym mieście indyjskim, jest przykładem skomplikowania społeczno-kulturowego w Indiach, w stanie Kerala. Zasadniczym celem projektu jest zrozumienie zagadnienia tożsamości Konkanich, oraz strategii budowania i podtrzymywania odrębności przez kasty pochodzące z regionu Konkan na Goa, a zamieszkujące obecnie stan Kerala. Obecnie współżyją one w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym – w mieście Koczin – z co najmniej trzydziestoma innymi grupami odmiennymi ze względu na miejsce pochodzenia, rodzimy język, obyczaje i swoją historię, na co nakłada się dodatkowo zróżnicowanie religijne oraz kastowe.
Przykład grupy Konkani pokazuje jak bardzo skomplikowana jest kwestia tożsamości w indyjskich aglomeracjach. Zbadanie metodą jakościową i analiza tego zjawiska pomoże zrozumieć to frapujące zagadnienie, a wytworzona na ich podstawie teoria antropologiczna może stać się cenną inspiracją dla prac badawczych powstających w innych podobnych miastach. Celem projektu jest zatem przybliżenie Indii i złożoności tego kraju nie tylko Polakom, lecz także międzynarodowemu forum odbiorców. Mam nadzieję, że pozwoli to niwelować fałszywe orientalizujące stereotypy o Indiach, które powstały w czasach kolonializmu, i za które mieszkańcy Indii pokutują do dzisiaj. Proponowane badania wypełnią lukę w naukowej literaturze polskiej jak i światowej w zakresie wiedzy o grupie Konkani w Koczinie, nad którą nie zostały jeszcze przeprowadzone badania etnograficzne, co zapewnia oryginalność efektów projektu.