• Polski
  • English
  • AA+A++
Zaproszenie na konferencję „Archeologia Trójmorza: badania nad epoką brązu w strefie bałtyckiej”
Zapraszamy na międzynarodową konferencję pod tytułem „Archeologia Trójmorza: badania nad epoką brązu w strefie bałtyckiej”
 
Konferencja odbędzie się w piątek 09 grudnia 2022, w godzinach 12.00-15.30. Konferencję będzie można śledzić przez Internet za pomocą platformy Zoom.
Link do konferencji w programie Zoom
Identyfikator spotkania: 844 8588 3250
Kod dostępu: 565486
Konferencja odbędzie się w ramach posiedzenia Komisji Archeologii Trójmorza Neolitu i Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polska Akademia Nauk
Na konferencji referaty przedstawią:
Przemysław Muzolf
"Obiekt obrzędowy (?) kultury trzcinieckiej ze stanowiska Wrząca-Parcela 1, pow. pabianicki, woj. łódzkie, na tle osadnictwa kultury trzcinieckiej w środkowym biegu rzeki Ner"
Jacek Górski, Mikołaj Orzechowski, Halina Taras
"Kurhanowe cmentarzysko kultury trzcinieckiej w Guciowie, pow. zamojski. Stare i nowe badania"
Krzysztof Żurek, Tomasz Kalicki, Adam Wawrusiewicz
"Interakcje człowiek-środowisko społeczności kultury łużyckiej w północno- wschodniej Polsce w świetle analizy geosystemów"