• Polski
  • English
  • AA+A++
Zaproszenie na konferencję “Remembrance, Religion and Secularity in Central and Eastern Europe and beyond” -12 – 15 czerwca 2024

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję

 

 

 

Remembrance, Religion and Secularity in Central and Eastern Europe and beyond,

 

 

 

 

która odbędzie się na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego w terminie 13 – 15 czerwca 2024 roku, oraz na poprzedzające konferencję w dniu 12 czerwca 2024, masterclasses dla studentów z Polski i zagranicy.

 

 

Konferencja jest organizowana przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Centrum Badań Figuracyjnych Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

 

Wydarzenie jest finansowane w ramach międzynarodowego grantu Post-secular approach to memory processes in Central-Eastern Europe finansowanego przez Visegrad Fund ID 22230096 oraz programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Partnerami konferencji są Centrum Badań na Pamięcią Społeczną (Uniwersytet Warszawski),  Working Goup on Lived Religion (Penn State University) oraz the KFG “Universalism and Particularism in European Contemporary History” (LMU Munich).

 

 

 

 

Link do konferencji online