• Polski
  • English
  • AA+A++
Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu – 10 czerwca 2024 r., godz. 10.00

Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu – 13 maja 2024 r., godz. 10.00

Uprzejmie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 17 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Zebranie będzie transmitowane przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Microsoft Teams.

 

W trakcie spotkania Pan mgr Paweł Wiktorowicz wygłosi referat pt.

 

Nowe metody dokumentacji archeologicznej z zastosowaniem

technik geodezyjnych i środowiska GIS na przykładzie badań

w Sudanie i Egipcie

 

Prof. dr hab. Michał Kara

Dr Maciej Jórdeczka

OSPiŚ IAE PAN

Ul. Rubież 46,

61-612 Poznań

 

Link do spotkania

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRjZDdjZmYtMDRmZS00YWY1LTlmYjQtODA3MTUzODI3MGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc680b9-db00-4887-a7ab-84bd8244a208%22%2c%22Oid%22%3a%223a9d1c42-3557-49b4-9bbc-a796b1115c00%22%7d

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?
Identyfikator spotkania: 367 373 763 978
Kod dostępu: YzBG9k