• Polski
  • English
  • AA+A++
Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu – 13 maja 2024 r., godz. 10.00

Zaproszenie na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu – 13 maja 2024 r., godz. 10.00

Uprzejmie zapraszamy na seminarium Ośrodka Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, które odbędzie się w dniu 13 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 17 Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu. Zebranie będzie transmitowane przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Microsoft Teams.

 

W trakcie spotkania Pan dr Jakub Mugaj wygłosi referat pt.

Mobilność grup łowiecko-zbierackich w późnym paleolicie. Koncepcje teoretyczne a rezultaty badań archeologicznych

 

 

 

Link do spotkania znajduje się poniżej

 ________________________________________________________________________________

Microsoft Teams Potrzebujesz pomocy?

Identyfikator spotkania: 396 886 931 038

Kod dostępu: c5kBDg

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRlYWJhYTItY2M1ZS00YzVlLWJkZTYtYmY4NGY5YjNmNDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc680b9-db00-4887-a7ab-84bd8244a208%22%2c%22Oid%22%3a%223a9d1c42-3557-49b4-9bbc-a796b1115c00%22%7d