• Polski
  • English
  • AA+A++
Zaproszenie na wystawę “Wstęgowy Gwoździec – życie w wiosce pierwszych rolników sprzed 7 tys. lat” – 24 listopada 2023 r. o godz. 17.00 Muzeum Historii Tarnowa i Regionu

24 listopada 2023 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, Rynek 20-21 w Tarnowie, odbędzie się otwarcie wystawy "Wstęgowy Gwoździec – życie w wiosce pierwszych rolników sprzed 7 tys. lat". Zapraszamy do udziału.

 

 

 

 

Więcej o wystawie można przeczytać na stronie internetowej Muzeum - https://muzeum.tarnow.pl/aktualnosci/wystawa-wstegowy-gwozdziec-zycie-w-wiosce-pierwszych-rolnikow-sprzed-7-tys-lat/

 

 

Wystawa jest ściśle związana z projektem realizowanym w naszym Instytucie przez dr hab. Agnieszkę Czekaj-Zastawny wraz z zespołem badawczym, pt. „Najstarsza faza kultury ceramiki wstęgowej rytej w Małopolsce (5600/5500-5300 BC) - geneza, datowanie, osadnictwo, gospodarka” i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. W skład międzynarodowego zespołu badawczego wchodzili m. in. specjaliści z IAE PAN: dr Anna Rauba-Bukowska, dr hab. Maria Lityńska-Zając, mgr Tomasz Oberc.

 

 

 

Interdyscyplinarne badania stanowiska w Gwoźdźcu są jednym z najważniejszych elementów rekonstrukcji najstarszej fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej w strefie na północ od Karpat. Uzyskane wyniki, o ogromnym znaczeniu dla okresu wprowadzania rolnictwa w Europie, zmieniły i uzupełniły dotychczasowy obraz neolityzacji. Poczyniono ważne ustalenia z zakresu datowania i ekspansji tej kultury, ale także gospodarki, diety i stylu życia pierwszych rolników sprzed ponad 7 tysięcy lat.

 

 

 

 

Z wszystkimi wynikami zapoznać się można w monografii wydanej przez nasz Instytut:

 Czekaj-Zastawny A., Rauba-Bukowska A., Kukułka A. (eds) 2021. Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski. Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn [The earliest settlement of the Linear Pottery Culture from the territory of Poland. Gwoździec site 2, com. Zakliczyn]. Kraków: IAE PAN, MOT.

 

 

 

Są one także na bieżąco publikowane w prestiżowych czasopismach, np. Plos One 15 (1) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227008