• Polski
  • English
  • AA+A++
Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2021/2022

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 zostały uchwalone przez Radę Naukową Instytutu Historii PAN 28 stycznia br.
 
Rekrutacja odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na formalnej weryfikacji i merytorycznej ocenie dokumentów Kandydatów do Szkoły. W drugim etapie przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna.
 
Więcej: https://anthropos.edu.pl/zasady-naboru-na-rok-akademicki-2021-2022/