• Polski
  • English
  • AA+A++
Ze smutkiem informujemy o śmierci doc. dr hab. Teresy Nagrodzkiej-Majchrzyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w piątek 22 marca br. zmarła w wieku 92 lat

doc. dr hab. Teresa Nagrodzka-Majchrzyk

pracownik Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN (od 1992 r.: Instytut Archeologii i Etnologii PAN) w latach 1957-1992; orientalista, turkolog, językoznawca, tłumacz; pracownik Zakładu Archeologii Wczesnośredniowiecznej i Zakładu Epoki Metali; autorka publikacji na temat kultury i cywilizacji Chazarów, Hunów i Czarnych Kłobuków oraz genezy miast u dawnych ludów tureckich; sumienny pracownik i ceniony organizator. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 30 marca (czwartek) o godzinie 11:00 w kościele św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka 4 w Warszawie, po czym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz przy ul. Na Krańcu w Warszawie.

Serdeczne wyrazy współczucia Siostrze i Rodzinie
składają Dyrektor i Pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN