• Polski
  • English
  • AA+A++
Ze smutkiem informujemy o śmierci dr hab. Zofii Sulgostowskiej prof. IAE PAN

Ze szczerym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego br. Zmarła

 

Dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. IAE PAN

 

Archeolog, badaczka starszej i środkowej epoki kamienia, autorytet w dziedzinie najstarszej prahistorii Poski, krajów nadbałtyckich, Białorusi, Ukrainy i Rosji; pracownik IAE PAN w latach 1986-2014, od roku 1990 Kierownik Zakładu Epoki Kamienia (od 2012 r. Ośrodka Interdyscyplinarnych Badan Archeologicznych). Autorka ponad 100 prac naukowych, dydaktyk i wykładowca uczelni w kraju i zagranicą, promotorka prac doktorskich, uznana popularyzatorka badań archeologicznych, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Człowiek o ujmującym poczuciu humoru i uroku osobistym, pełen wychowawczej troski o współpracowników, życzliwy i przyjazny.

 

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia dla Rodziny i Przyjaciół składają Dyrektor, Rada Naukowa i Pracownicy  IAE PAN