• Polski
  • English
  • AA+A++
Ze smutkiem informujemy o śmierci profesora Jana Dąbrowskiego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w piątek 17 lutego br. zmarł

 

Prof. dr hab. Jan Dąbrowski

 

pracownik IAE PAN w latach 1965-2004; wybitny archeolog epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w środkowej i wschodniej Europie, znawca kultur tych czasów; autor lub współautor 180 publikacji, wykładowca, promotor; prowadził wykopaliska przede wszystkim na stanowiskach kultury łużyckiej we wschodniej Polsce. Człowiek życzliwy i uczynny, świetny badacz terenowy.

 

Serdeczne wyrazy współczucia Córce i Rodzinie

składa Dyrektor i Pracownicy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN