• Polski
  • English
  • AA+A++
Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr Jadwigi Bronickiej-Rauhut

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 grudnia 2022 r. zmarła w wieku 92 lat

 

dr Jadwiga Bronicka-Rauhut

 

archeolog późnego antyku i wczesnego średniowiecza, pracownik Instytutu
Historii Kultury Materialnej PAN (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii
PAN) w latach 1954-1990. Działała na wielu stanowiskach archeologicznych w
Polsce i w Jugosławii. Przez kilkanaście lat prowadziła znaczące wykopaliska w
Czersku, którym poświęciła 2 monografie. Ceniony i sumienny pracownik
służący Instytutowi od chwili jego założenia.

 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Dyrektor i Pracownicy IAE PAN