• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Dr hab. Beata Wywrot-Wyszkowska
Dr hab. Beata Wywrot-Wyszkowska

Dr Beata Wywrot-Wyszkowska

Centre for Medieval Archaeology of the Baltic Region

b.wywrot@iaepan.szczecin.pl

 

Research interests:

Scientific interests concentrate on archaeology of Middle Ages in the Baltic Region. For many years now she leads excavations in Kołobrzeg. She took part in excavations in Szczecin. The subject of her detailed studies is the Late Medieval leather manufacturing. Authoress of studies on leather relics from Kołobrzeg and selected collections from Gdańsk, Stargard and Cracow. Authoress of studies on selected collections of objects made of antlers and bone, unearthed in Kołobrzeg and Wolin. She lead studies on infrastructure and fortifications of the Late Medieval Kołobrzeg. She examines the issues related to crafts in the cities of the southern Baltic coast. The recent topic of research are garden plots of burghers in cities by the Baltic Sea.

Selected bibliography:

Books:

Wywrot-Wyszkowska B. (2008). Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu. XIII-XV wiek. Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Articles:

Wywrot B. 1995. Problemy badań nad średniowiecznymi wyrobami skórzanymi ze Starego Miasta w Kołobrzegu. Materiały Zachodniopomorskie, 41, 269-284.

Wywrot-Wyszkowska B. (2002). Późnośredniowieczne patynki z lokacyjnego Kołobrzegu. Przegląd Archeologiczny50, 103-110.

Wywrot-Wyszkowska B. (2009). Uwagi na temat wytwórczości obuwniczej w późnośredniowiecznym Kołobrzegu. Archaelogia Historica Polona 18, 141-167.

Wywrot-Wyszkowska B. (2010). Wyniki obserwacji archeologicznych przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu. Stargardia 5, 91-104.

Wywrot-Wyszkowska B. (2010). Zabytki skórzane odkryte w obrębie średniowiecznego portu gdańskiego. Archeologia Gdańska 4, 189-223.

Dworaczyk M., Wywrot-Wyszkowska B. (2011). Water Supply and Disposal of its Surplus in medieval and Early Modern Kołobrzeg.Fasciculi Archeologiae Historicae 24, 19-31.

Wywrot-Wyszkowska B. (2012). Relikty późnośredniowiecznych i nowożytnych systemów wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych odkryte w ulicy Armii Krajowej w Kołobrzegu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 60 (3), 405-417.

Bogucki M., Wywrot-Wyszkowska B. (2012). Budzistowo, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski. Wiadomości Numizmatyczne 50 (2), 290-291.

Wywrot-Wyszkowska B. (2017). Gewerbetopographie des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kołobrzeg (Kolberg) im Lichte der archäologischen Quellen. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 44 (2016), 149-166.

Wywrot-Wyszkowska B., Janowski A. (2017). Mieszczański pas naddługi z późnośredniowiecznego Kołobrzegu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 65 (2), 209-219.

Chapters in edited volumes:

Rębkowski M., Polak Z., Wywrot B. (1996). Źródła archeologiczne. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 1 (25-194). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot B. (1996). Wyroby skórzane. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 1 (243-284). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Rębkowski M., Polak Z., Wywrot B. (1997). Źródła archeologiczne. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 2 (15-136). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot B. (1997). Zabytki skórzane. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 2 (183-206). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Rębkowski M., Polak Z., Wywrot-Wyszkowska B. (1998). Źródła archeologiczne. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 3 (13-168). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B. (1998). Znaleziska skórzane. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 3 (229-251). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B., Polak Z. Rębkowski M. (1999). Źródła archeologiczne. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 4 (13-173). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B. (1999). Przedmioty skórzane. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 4 (201-251). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B. (2000). Rzemiosło skórnicze w lokacyjnym Kołobrzegu. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red.). Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg w średniowieczu (243-255). Kołobrzeg.

Wywrot-Wyszkowska B. (2001). Kolberg im Mittelalter im Lichte archäologischen Forschungen. W: Kolberg – damals und heute. Seminar der Ostsee-Akademie Travemünde “Nachbarschaft in Pommern” Kolberg, 1. bis 3. September 2000 (33-44). Hamburg.

Wywrot-Wyszkowska B. (2003). Przemiany stylistyczne i konstrukcyjne w późnośredniowiecznym obuwiu pomorskim z XIV-XV wieku. W: H. Paner, M. Fudziński (red.), XIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2. Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych (163-178). Gdańsk. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

Wywrot-Wyszkowska B. (2006). Zabytki z kości i rogu odkryte na terenie wczesnośredniowiecznego zespołu grodowego w Kołobrzegu. W: M. Dworaczyk, A. B. Kowalska. S. Moździoch, M. Rębkowski (red.). Świat Słowian wczesnego średniowiecza (211-218). Szczecin-Wrocław. Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B., Radek T. (2007). Obróbka skóry. W: L. Leciejewicz, M. Rębkowski (red.). Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem (215-240). Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wydawnictwo TRIO.

Wywrot-Wyszkowska B. (2009). Późnośredniowieczne zabytki skórzane – problemy badawcze i możliwości interpretacyjne. W: A. B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska (red.), In gremio – in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem (141-167). Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B. (2009). Zabytki skórzane odkryte na terenie dawnego klasztoru augustianów-eremitów w Stargardzie Szczecińskim (sezon 2006). W: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (red.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, część 2. Od średniowiecza do czasów nowożytnych. Acta Archaeologica Pomoranica III (127-136). Szczecin: SNAP Oddział w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum w Stargardzie.

Wywrot-Wyszkowska B, Polak Z., Rębkowski M. (2010). Źródła archeologiczne. W: M. Rębkowski (red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 5 (13-66). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Polak Z., Rębkowski M., Wywrot-Wyszkowska B. (2010). Ceramika, wyroby skórzane oraz przedmioty wykonane z innych surowców. W: M. Rębkowski ((red.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 5 (109-125). Kołobrzeg: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B. (2010). Średniowieczne i wczesnonowożytne urządzenia wodociągowe w Kołobrzegu. W: A. Majewska (red.). Pomorze wczoraj-dziś-jutro. Miasta i miasteczka pomorskie (73-97). Stargard-Pruszcz Gdański.

Wywrot-Wyszkowska B. (2010). Urządzenia odwadniające i sanitarne w późnośredniowiecznym Kołobrzegu. W: R. Ptaszyński (red.), Kołobrzeg i okolice poprzez wieki. Studia i szkice (71-91). Szczecin: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Szczecinie.

Wywrot-Wyszkowska B. (2015). Uwagi na temat recyklingu oraz napraw i przeróbek wyrobów skórzanych w późnośredniowiecznym Kołobrzegu. W: A. B. Kowalska (red.), In gremio in praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta (29-44). Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Wywrot-Wyszkowska B. (2016). Wprowadzenie. W: B. Wywrot-Wyszkowska, M. Dworaczyk, M. Rębkowski (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 6 (5-15). Kołobrzeg. Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B. (2016). Zabytki skórzane. W: B. Wywrot-Wyszkowska, M. Dworaczyk, M. Rębkowski (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 6 (89-125). Kołobrzeg. Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B. (2016). Zabytki z poroża, kości i rogu oraz z innych surowców. W: B. Wywrot-Wyszkowska, M. Dworaczyk, M. Rębkowski (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 6 (183-196). Kołobrzeg. Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Dworaczyk M., Wywrot-Wyszkowska B. (2016). Źródła archeologiczne. W: B. Wywrot-Wyszkowska, M. Dworaczyk, M. Rębkowski (red.) Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 6 (447-580). Kołobrzeg. Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B. Antler, Bone, and horn Artefacts. W: M. Rębkowski (ed.), Wolin – the Old Town. Vol. II: Studies on Finds (137-190). Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Edited volumes:

Kowalska A. B., Wywrot-Wyszkowska B. (red.) (2009). In gremio – in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem. Szczecin: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Wywrot-Wyszkowska B., Dworaczyk M., Rębkowski M. (red.) (2016). Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu 6 (447-580). Kołobrzeg. Instytut Archeologii i Etnologii PAN.