• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Mariusz Mielczarek
Mariusz Mielczarek

Mariusz Mielczarek, Prof. PhD

 

Department Research on Ancient Technologies

 

e-mail: mielczmar@o2.pl

 

Research interests:

Archaeology and numismatics of the Antiquity under particular consideration of archaeology, numismatics and military history of the Greek Antiquity, with account being taken of the centers on the northern coast of the Black Sea and centers in the eastern part of the Mediterranean Sea basin

 

 

Selected bibliography:

Books: :

Mielczarek M. (1989). Ancient Greek Coins Found in Central, Eastern and Northern Europe. Wrocław: Ossolineum. [Rec.: P. Lévèque, "Dialogue d'Histoire Ancienne", 16, 1990, 2, 407-409; J. Steen-Jensen, "Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad", 1990, 3, 59; G. Gorini, "Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini", 92, 1990, 368-370; M. Bar, "Cercle d'Etudes Numismatiques. Bulletin", 27, 1990, 2, 37-40; A. Kunisz, "Archeologia", XLI, 1990 [1991], 162-163].
Mielczarek M. (1993). Cataphracti and Clibanarii. Studies on the Heavy Armoured Cavalry of the Ancient World. Łódź: Oficyna Naukowa MS. [Rec.: M.-C. L'Huillier, "Dialogue d'Histoire Ancienne", 21, 1995, 1, 315-316].
Mielczarek M. (1995). Armes grecques, scythes et sarmates du littoral septentrional de la Mer Noire dans la collection du Musée de l'Armée Polonaise à Varsovie. Toruń: Wydawnictwo UMK [Rec.: V.A. Gorončarovskij, “Peterburskie Archeologičeskie Vesti", 6, 1999, 436-438].
Mielczarek M. (1998). Sylloge Nummorum Graecorum. Poland. Volume 1, The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź, Part 4, Galatia-Zeugitana. Kraków: Polish Academy of Arts and Sciences [Rec.: M. Oeconomides, "Nomismatika chronika", 18, 1999, 150-151, 153; A. Krzyżanowska, "Wiadomości Numizmatyczne", XLIV, 2000, 1, 91-92; J. Żelazowski, "Archeologia", L, 1999 [2000], 109; A. Burnett, „Numismatic Chronicle”, 2000, 384].
Mielczarek M. (1999). The Army of the Bosporan Kingdom, Łódź: Oficyna Naukowa MS. [Rec.: K. Nawotka, “Archeologia”, LI, 2000, s. 139-140; D. Head, „Society of Ancients Book Review. Sling Shot”, 2001 (internet); A. Nefedkin, “Vestnik Drevnej Istorii”, 2002, 3, 217-219; R. Gawroński, “Eos”, 89, 2002, 398].
Mielczarek M., Brzeziński Z. (2002). The Sarmatians, 600 BC- AD 450. Oxford: Osprey Publishing. [Rec. A.K. Nefedkin, “Parabaleum”, 2003, no.2 [18], 101-106].
Mielczarek M. (2006). Mennictwo starożytnej Grecji. [I] Mennictwo okresów archaicznego i klasycznego, Warszawa-Kraków: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne [Rec.: J. Bodzek, „Wiadomości Numizmatyczne”, 99-103].
Mielczarek M. (2016). Sylloge Nummorum Graecorum Poland, vol. I. The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź, part 3, Bosporus-Cilicia, Kraków-Warszawa: Polish Academy of Arts and Sciences, Institute of Archaeology and Ethnology.
Mielczarek M. (2016). Skarby żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; Treasures of the Soldiers from the II Corps of the Polish Armed Forces.
Mielczarek M., Stefanakis M.I. (2019). Rhodes. The Ancient and Mediaeval Monuments in 1882-1884 and Count Karol Lanckoroński, Warszawa: Institute of Archaeology and Ethnology.

 

Articles:

Mielczarek M. (1981a). Sposób i cel umieszczania dat na monetach hellenistycznych władców Egiptu i Syrii. Wiadomości Numizmatyczne, 25, 1, 1-7.
Mielczarek M. (1981b). Uwagi o znaleziskach monet Olbii i Pantikapajonu na obszarze Polski. Wiadomości Numizmatyczne, 25, 1981, 1, 16-28.
Mielczarek M. (1981c). Monety greko-baktryjskie i indo-baktryjskie w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, ser. num. i kons., 1, 69-80 .
Mielczarek M. (1982). Znaleziska monet rzymskich z terenu Ukrainy w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, ser. num. i kons., 2, 1982, 31-38.
Mielczarek M., Piniński J. (1983a). Monety greckie, rzymskie i bizantyńskie znalezione na Bliskim Wschodzie w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi", ser. num. i kons., 3, 31-79.
Mielczarek M. (1983b). Monety państwa bosforskiego w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, ser. num. i kons., 3, 5-29.
Mielczarek M. (1984). W sprawie znaleziska kopii tetradrachmy baktryjskiej w Jastrzębnikach, woj. kaliskie. Wiadomości Numizmatyczne, 28, 3-4, 194-199.
Mielczarek M. (1985). Cesarskie monety aleksandryjskie I-III wieku w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, ser. num. i kons., 5, 5-20.
Mielczarek M (1986a) The Szubin Hoard Reconsidered. Wiadomości Numizmatyczne, 29, 1985, 1-2 (Polish Numismatic News, IV, 1986), 1-14.
Mielczarek M. (1986b). Hełm typu "kubańskiego" ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 34, 2, 271-280.
Mielczarek M. (1986c). Gold Panticapaean Coins Set in Rings Found in the Great Ryzhanovka Barrow (Ukraine). Archeologia, 37, 99-105.
Mielczarek M. (1986d). Znaleziska monet starożytnych z Kołomyi i jej okolic, Ukraina. Pomyłka, niedokładności, nieporozumienia. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi", ser. num. i kons., 6, 53-60.
Mielczarek M. (1987a). Posążki bóstw egipskich z Podola i Pokucia. W sprawie wiarygodności dawnych informacji o figurkach antycznych z terenu Barbaricum, Archeologia, 38, 125-135.
Mielczarek M. (1987b). Dwa brązowe naśladownictwa monet Helioklesa z numizmatycznego zbioru Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi", ser. num. i kons., 7, 5-9.
Mielczarek M. (1987c). Znalezisko tetradrachmy Tazos lub jej naśladownictwa z Chęcin, woj. kieleckie. Wiadomości Numizmatyczne, 31, 1-2, 39-47.
Mielczarek M. (1987d). Two Imitations of Eucratides Obols from the Museum Collection in Łódź, Wiadomości Numizmatyczne, 31, 1-2, 48-51.
Mielczarek M. (1988a). As"-monter fra Olbia. Et kapitel i de graeske nordlige Sortehavsbyers monthistorie. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, 5, 108-115 .
Mielczarek M. (1988b). O monetach greckich wybitych przed końcem I wieku p.n.e. znalezionych na obszarze Polski. Wiadomości Numizmatyczne, 32, 3-4, 129-158.
Mielczarek M. (1988c). Die parthische Panzerreiterei bei Carrhae. Aus dem Studien über Plutarchus, Crassus XXIV-XXVII. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 4, 31-38.
Mielczarek M. (1989). Obieg monetarny w państwach hellenistycznych. Egipt Lagidów i Syria Seleukidów, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi", ser. num. i kons., 9, 5-14.
Mielczarek M. (1990). Grecki kirys "wydobyty z Wołgi". Archeologia, 42, 67-71.
Mielczarek M. (1991a). Contribution numismatique a l'histoire des rapports de l'Egypte ptolémaïque avec les villes grecques du littoral septentrional de la Mer Noire au IIe siècle av. n.e. Wiadomości Numizmatyczne, 34, 1990, 3-4 [Polish Numismatic News, V, 1991], 113-119.
Mielczarek M. (1991b). Sarmacki miecz z Fanagorii, Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku, 5, 139-144.
Mielczarek M. (1991c). Polish Studies in Ancient Coins in the 1980-1990 Decade. Wiadomości Numizmatyczne, 34, 1990, 3-4 [Polish Numismatic News, V, 1991], 209-216.
Mielczarek M. (1992). Demonstracja wojskowa w Dafne w 166 r. p.n.e. a wyprawa Antiocha IV Epifanesa na Wschód. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica, 44, 3-12.
Mielczarek M. (1993). Partyjska jazda ciężkozbrojna zwana cataphracti w I wieku p.n.e. Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku, 7, 119-133.
Mielczarek M. (1995). A Warrior's Grave from the Environs of Edessa, Greece, Discovered in 1891. Archeologia, 46, 93-95.
Mielczarek M. (1997). Leucon II and Panticapaeum, Wiadomości Numizmatyczne, 40, 1996, 1-2 [Polish Numismatic News, VI, 1997], 1-8.
Mielczarek M. (1998a). Artists in the mint. Engravers of dies for the Panticapaean mint at the turn of the 4th and 3rd centuries BC. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1-2, 107-112.
Mielczarek M (1998b). Cataphracti - a Parthian element in the Seleucid art of war. Electrum, 2, Ancient Ian and the Mediterranean World, 101-105.
Mielczarek M. (1999a). O organizacji wojska u Roksolanów. Między sijuszem z Palakesem a wyprawą na Mezję w 69 r. n.e. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 330, Historia 31, 53-59.
Mielczarek M. (1999b). Monety obce i miejscowe w greckim Nikonion, Wiadomości Numizmatyczne, 42, 1-2, 7-20.
(99
Mielczarek M. (1999c). Macieja z Miechowa wiedza o pieniądzu antycznym, Notae Numismaticae, 3/4, 243-250.
Mielczarek M. (2001). Broń Barbarzyńców w attyckim malarstwie wazowym VI-V w. p.n.e. Wybrane zagadnienia, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaeologica, 23, 3-11
Mielczarek M. (2000-2001). Les ateliers de production d’armement en Grèce antique (avant l’époque hellènistique). Fasciculi Archaeologiae Historicae», 13-14, 41-45.
Mielczarek M. (2003a). Jeszcze raz o wyobrażeniu świątyni na monetach władców bosporańskich, Archaeologia Historica Polona”, 13, 335-341.
Mielczarek M. (2003b). Hellenistic Royal Portrait on Coins, Sztuka i kultura, 4. Rafael i jego spadkobiercy. Portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy, Materiały sesji naukowej 24-25 X 2002, 77-92.
Mielczarek M. (2003c). Aleksander III Wielki (336-323) i początki portretu monetarnego władców hellenistycznych. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, ser. num. i kons., 12, 5-14.
Mielczarek M. (2005). Towards the Divinity. Once more on the coins of Seleucus I of the Nike Crowning a Trophy Type, Archeologia 56, 53-56.
Mielczarek M. (2006). O mennicy w Nymfajon, na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Numizmatika [Słowacja], 21, 46-51.
Mielczarek M.(2004-2007). The Circulation of Coinage in the Hellenistic Period. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, ser. num. i kons., 13, 2004-2007, 7-24.
Mielczarek M. (2007). The Byzantine Gold Coin of Emperor Theophilus (829-842) with graffiti (from the Collection of the Museum of Archaeology and Ethnography in Łódź). Archaeologia Historica Polona, 17, 2007, 483-489.

Mielczarek M. (2008). Moneta kak simbol nezavisimosti grečeskogo polisa. Bankaǔski Vesnik [Białoruś], 7 [408] (specvypusk), 35-36.
Mielczarek M. (2008). Počiatky mincového portretu (portret na mincach v starom Grécku), Numismatika [Słowacja], 22, 3-7.
Mielczarek M. 2010. O načale sobiratel’stva antičnych monet v Pol’še. Bankauski Vesnik, 7 [480] (specvypusk), 37-39.
Mielczarek M. 2011. O początkach studiów nad monetami antycznymi znalezionymi na ziemiach Polski. Studia numismatica Albaruthenica [Białoruś], 1, 22-33.
Mielczarek M. (2013). More on the labyrinth on the coins of Knossos. Studies in Ancient Art and Civilization, 17, 127-138.
Mielczarek M. (2014). “The Bosporan Army” and “The Army on the Bosporus” in the Time of Mithradates VI Eupator, King of Pontus, Fasciculi Archaeologiae Historicae, 27, 11-19.
Mielczarek M. (2015). Stanislaus Augustus Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae (1764-1795) and the Interst in Coin Finds in the Eighteenth Century Polish –Lithuanian Commonwealth. Numizamatikos rinkiniai: istorines Lietuvos ir su ja susijusių šalių paveldas. Mokslo straipsnių rinkinys, 11-21.
Mielczarek M. (2016a). Simboly pobedy na antičnych monetach. Bankauski vesnik [Białoruś], 1/630, 11-14.
Mielczarek M. (2016b). Pomiędzy Wschodem i Zachodem. Mennictwo ośrodków Rodos w okresach archaicznym i klasycznym. Acta Archaeologica Lodziensia, 61, 13-22.
Mielczarek M. (2016c). Houses dug into the ground in Ancient Nikonion in the Lower Dniester region. Fasciculi Archaeologiae Historicae, 29, 83-92.
Mielczarek M., Nikonorov V.P.(2016d). Uzupełnienie katalogu monet antycznych znlezionych w Kampyr-tepe, Uzbekistan. Acta Archaeologica Lodziensia, 62, 63-67.
Mielczarek M., Stefanakis M. (2016e). Wizyty Karola Lanckorońskiego (1848-1933) na Rodos, Acta Archaeologica Lodziensia 62, 109-117.
Mielczarek M. (2017). Pol’skie kollekcii antičnych monet konca XVIII - načala XX vv. Prošloe dlja buduščego. Bankaӯski Vesnik [Białoruś] 12 [653], 9-11.
Mielczarek M. (2018a). From the history of archaeology in Odessa. Józef Czaki (1857-1936), a forgotten collector of antiquities. Starodavne Pričornomor’â [Ukraina], 12, 349-352.
Mielczarek M. (2018b). Po raz kolejny o „skarbie“ z Czernijowa. „Skarb pielgrzyma do Ziemi Świętej. Czy tylko fantazja? Ukrains‘kii Nuzmatičnij Sčoričnik“ 1, 7-14.
Mielczarek M. (2019). Gospodarowanie pieniądzem w greckim Nikonion. Visnik L’viv’skogo Universitetu, serija istorična, sprcial’nij vipisk, „Čitati, pisati, govoriti“. Zbirnik naukovich prac‘ na pošanu profesora Romana Šusta, 31-40.

 

Chapters in edited volumes:
Mielczarek M. (1984). Mennictwo starożytnej Grecji. Stan i perspektywy polskich badań. W: Pieniądz starożytny. Stan i perspektywy polskich badań. Materiały z konferencji w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, listopad 1982 (37-46). Warszawa.
Mielczarek M. (1994). Some Remarks on the Coinage of Euthydemus I and Demetrius, Kings of Bactria (299-303). W: Proceedings of the XI International Congress, vol. I, Louvain-la-Neuve.
Mielczarek M. Ostroverchov A.S., Ochotnikov S.B. (1995a). Litnik-skarabeoid iz poselenija Nadlimanskoe 3 (36-38). W: Problemy istorii i archeologii Nižnego Podnestrov'ja, Belgorod-Dnestrovskij.
Mielczarek M. (1995b). Z dziejów zainteresowań Polaków antycznymi zabytkami północnego wybrzeża Morza Czarnego (183-186). W: A. Bursche, M. Mielczarek, W. Nowakowski (red.), Nunc de Svebis dicendum est ... Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Mielczarek M. (1995c). Na granicy dwóch światów. Pozaekonomiczne funkcje monet u Greków i Scytów północnego wybrzeża Morza Czarnego (7-19). W: M. Gącarzewicz (red.) Pozaekonomiczne funkcje monet. X Ogólnopolska sesja numizmatyczna w Nowej Soli. Poznań: Muzeum Miejskie w Nowej Soli.
Mielczarek M. (1996a). Antyczne monety greckie odkryte na ziemiach Polski, Litwy, Białorusi i zachodniej Ukrainy (31-37). W: K. Filipow (red.).Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina. Wspólne dzieje pieniądza. Warszawa: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Mielczarek M. (1996b).Ol'vijskie i pantikapejskie monety v Srednej Evrope (71-73). W: Meždunaronye otnošenija v bassejne Černogo Morja v drevnosti i sredne veka. Tezisy dokladov VIII meždunarodnoj naučnoj konferencii, Rostov-na-Donu
Mielczarek M. (1997a). Polish Interest in the Ancient Northern Black Sea Coast. An Outline (36-41). W: M. Mielczarek, S.B. Okhotnikov. N.V. Sekunda (red.)Nikonion. An Ancient City on the Lower Dniester, Toruń: Nicholas Copernicus University.
Mielczarek M. (1997b). O nekotorych monetach Ptolemeev, najdennych v Severnom Pričernomor'e (260-262). W: S.B. Ochotnikov (red.) Nikonij i antičnyj mir Severnogo Pričerenomor'ja, Odessa: Nacional’naja Akademija Nauk Ukrainy Odesskij Archeologičeskij Muzej
Mielczarek M. (1997c). Remarks on the numismatic evidence for the northern Silk Route: the Sarmatians and the trade route linking the northern Black Sea area with Central Asia. W: K. Tanabe, J. Cribb, H. Wang (red.) Studies in Silk Road Coins and Culture. Papers in honour of Professor Ikuo Hirayama on his 65th birthday, Kamakura: Institute of Silk Road Studies
Mielczarek M. (1997d). Król Stanisław August Poniatowski, Szambelan Gutakowski i skarb monet z Wilkowa (201-209). W: M. Głosek (red.) Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Mielczarek M. (1997e). Drevnosti Kryma v soobščenijach pol'skich avtorov XIII-pervoj poloviny XVIII veka. Knigi, opublikovannye v XVI stoletija (88-90). W: Chersones v antičnom mire. Istoriko-archeologičeskij aspekt. Tezisy dokladov meždunarodnoj naučnoj konferencii, Sevastopol' .
Mielczarek M. (1997f). Z dziejów polskiego kolekcjonerstwa monet antycznych. Od początków po pierwsze lata II Rzeczypospolitej (95-109). W: K. Filipow, Rozwój muzealnictwa i kolekcjonerstwa numizmatycznego - dawniej i dziś - na Białorusi, Litwie, w Polsce i Ukrainie, Warszawa: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Mielczarek M. (1998a). Generał Jan de Witte (1709-1785) i jego zbiór monet antycznych (221-229). W: J. Śliwa (red.), Archeologia Śródziemnomorska w Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1997. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Mielczarek M. (1998b). Ateńskie sówki - oryginały, naśladownictwa, falsyfikaty (5-17). W: M. Gącarzewicz (red.) Fałszerstwa i naśladownictwa monet. XI Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, Poznań: Muzeum Miejskie w Nowej Soli.
Mielczarek M. (1998c). Mennice bosporańskie w starożytności (od początków ich działalności po podporządkowanie Bosporu Mitrydatesowi VI Eupatorowi) (13-20). W: K. Filipow (red.) Mennice między Bałtykiem a Morzem Czarnym - wspólnota dziejów. Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej. Supraśl 10-12 IX 1998, Warszawa: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Mielczarek M. (1999) I.V. Brujako, N.M. Sekerska] Issledovanija Nikonija, (w:) Ochrana i issledovanija pamjatnikov archeologii v Odesskoj oblasti, vyp. 1, Odessa 1999.

Mielczarek M. (1999). O piechocie bosporańskiej w II wieku n.e. Kilka uwag o treści malowidła ściennego z grobowca odkrytego w Kerczu w 1872 roku (5-9). W: K. Filipow (red.) Księga jubileuszowa Muzeum Wojska 1968-1998, Białystok: Muzeum Wojska.
Mielczarek M. (2000a). The so-called Kransodar Hoard and some Problems Relating to Bosporan Coinage of the Third Century B.C. (338-340). W: B. Kluge, B. Weisser (red.), XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997, Akten I, Berlin: Staatlische Museen zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Münzkabinett.
Mielczarek M. (2000b). A Coin of Sabakes from the Collection of Walery Amrogowicz. W: K.M. Ciałowicz, J.A. Ostrowski (red.), Les civilizations du basin Méditerranéen. Hommages à Joachim Śliwa, Cracovie: Université Jagellone Institut d’Archéologie
Mielczarek M. (2000c). Propagandowe aspekty mennictwa władców bosporańskich. Wybrane zagadnienia (5-13). W: K. Filipow (red.) Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy – wspólnota dziejów – Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska- Ukraina, Supraśl 7-9 IX 2000. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Warszawa: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Mielczarek M. (2001). Sauromates II, King of the Bosporus, and the Emperor Commodus. In search of a series of Bosporan Coins Bearing the Figure of Herakles (303-310). W: E. Papuci-Władyka, J. Śliwa, Studia archaeological. Liber amicorum Ianussio A. Ostrowski ab amicis, discipulis oblatus, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Mielczarek M. (2002a). Dux Vandalorum, Misico nomine and the beginnings of interest in Roman coins found in Poland (467-472). W: B. Paszkiewicz (red.), Moneta mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, Warszawa: Wydawnictwo DiG.
Mielczarek M. (2002b). Architektura w symbolice zwycięstwa na monetach Reskuporisa II, króla Bosporu (49-54). W: A. Abramowicz, J. Maik, Budownictwo i budowniczowie w przeszłości. Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Poklewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Łódź: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Mielczarek M. (2002c). O teorii pieniądza i praktyce instytucji banku w starożytnej Grecji doby klasycznej (11-16). W: K. Filipow (red.), Pieniądz i banki (tezauryzacja, obieg pieniężny, bankowość) – wspólnota dziejów – Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Słowacja-Ukraina. Supraśl 5-7 IX 2002. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Warszawa: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Mielczarek M. (2004a). Nowe dane o dwóch skarbach monet rzymskich odkrytych na ziemiach Polsk (244-250). W: W. Kaczanowicz (red.), Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Mielczarek M. (2004b) Monety greckie wybite przed końcem I w. p.n.e. znalezione nad Bałtykiem (25-36). W: Najnowsze badania nad numizmatyką materiałów sfragistyką Pomorza Zachodniego. Materiały z konferencji 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Mielczarek M. (2005a). The Celts and the Northern Limits of Penetration of Thasian Coinage in Central Europe (215-219). W: The Culture of Thracians and their Neighbours. Proceedings of the Internationa Sympsium in Memory of Prof. Mieczyslaw Domaradzki with a Round Table “Archaeological Map of Bulgaria”, Oxford: BAR Int. Series.
Mielczarek M. (2005b). Coinage of Nikonion. Greek Bronze Cast Coins between Istrus and Olbia (273-276). W: C. Alfaro, C. Marcos, P. Otero (red.), Congreso International de Numismática, Madrid 2003, Actas, t. I, ed. Madrid
Mielczarek M. (2006). O bankach w starożytnej Grecji (111-121). W: W. Garbaczewski, R. Kabaciński (red.) Dzieje pieniądza i bankowości regionu kujawsko-pomorskiego. Stan i perspektywy badań, Bydgoszcz 2006: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

Mielczarek M. (2007). A Fragment of the History of Polish Interests in the Ancient Greek Coinage. The First Collection of the Greek Coins from the North Pontic Region (15-19). W: M. Andersen, H.W. Horsnaes, J.Ch. Moesgarard (red.), Magister Monetae. Studies in Honour of Jørgen Steen Jensen, Copenhagen: National Museum.
Mielczarek M. (2008). On Greek coin finds from the Central European Barbaricum (11-34). W: Roman coins outside the Empire. Ways and Phases, Context and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland), 3-6 September 2005, Wetteren: Moneta
Mielczarek M. (2011). Monety Marka Aureliusza z wyobrażeniem broni Sarmatów (617-623). W: T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak (red.), In tempore belli et pacis. Ludzie-Miejsca-Przedmioty. Ksiega pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, Warszawa: Wydawnictwo DiG.
Mielczarek M. (2011). Polnische Forschungen zur Archäologie und antiken Numismatik der nördlichen Schwarzmeerküste: Ein historischer Überblick (51-74). W: M. Wemhoff, A. Kokowski (red.), Das Silberne Pferd. Archäologische Schätze zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus, Berlin: Museum für Vor- und Frühgeschichte.
Mielczarek M. (2012a). Coins and Coin Hoards: on Financial Policy and Economic Crisis in the Bosporan Kingdom during the third century BC (31-56). W: M. Mielczarek (red.), Coins Hoards as Economic Evidence, Łódź: Muzeum Archelogiczne i Etnograficzne w Łodzi.
Mielczarek M. (2012b). On the Coin Circulation and Coin Hoards in Greek Nikonion (79-86). W: M. Asolati, G. Gorini (red.), I ritrovamenti monetali e i procesi storico-economici nel mondo antico, Padova: Esedra.
Mielczarek M. (2013). On Sogdian imitations of Antiochus I’s coins – once again (218-225). W: A.A. Sinicyn, M.M. Kholod (red.), Κοινον δορον, Sankt Petersburg.
Mielczarek M. (2014). New Coin Finds and the Problem of the Inflow of Ptolemaic Coins into Central Europe (291-294). W: M.A. Jucha, J. Dabrowska-Ludwin, P. Kołodziejczyk (red.), Aegyptus est imago caeli. Studies Presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Kraków: Institute of Archaeology, Jagiellonian University.
Mielczarek M. (2015). Monety jako środek komunikowania się w antycznej greckiej polis i poza nią. Z przykładem Olbii nad Morzem Czarnym. W: K. Filipow (red.) Pieniądz a propaganda. Wspólne dziedzictwo Europy, Warszawa: Polskie Towarzystwo Numizamtyczne.
Mielczarek M. (2017a). ".... wie ein Schuss vom Dnister bis an das alte Preußen...". Jan Konrad Graf von Załuskis Hinweise für Jan Nepomucen Sadowski auf der "Suche" nach den Handelsstraßen der Griechen und Römer bis an die Gestade des Baltischen Meeres (645-652). W: J. Andrzejowski, C. von Carnap-Bornheim, A. Cieśliński, B. Kontny (red.), Orbis Barbarorum, Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus imperii romani pertinientia Adalberto Nowakowski dedicata [Monumenta Archaeologica Barbarica, seria gemina VI], Warszawa-Schleswig 2017.
Mielczarek M. (2017b). Wiktoria. Islamski epizod antycznego motywu (53-74). W: M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Śnieżko (red.),, Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
Mielczarek M. (2017c). Arms and armour on Kušān coins. Royal images (53-68). W: K. Maksymiuk, G. Karamian (re.), Crowns, hats, turbans and helmets. The headgeard in Iranian history, volume I: Pre-islamic period, Siedlce-Teheran.
Mielczarek M. (2017d). Leucon II, king of Bosporus, Polyaenus and Pseudo-Aristoteles (123-127). W: D. Boteva (red.), Ex nummis lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov, Sofia: Bobokov Bros. Foundation.
Mielczarek M. (2017e). The Lower Dniester region in Antiquity. History and the present state of Polish archaeological research (181-192). W:R. Karasiewicz-Szczypiorski, M. Matera (red.), The Crimea and the Northern Black Sea Coast n Archaeological Research 1956-2013, Warsaw: Światowit Supplement.
Mielczarek M., Rakoczy J. (2018). Monety rzymskie z Konopnicy i jej okolic, na tle innych znalezisk monet rzymskich z Polski srodkowej (39-48). W: L. Tyszler (red.), Konopnica. Studia archeologiczno-historyczne, Wieluń-Łódź-Konopnica.

 

Edited volumes:
Bursche A., Mielczarek M., Nowakowski W. (red.) (1997), Nunc de Svebis dicendum est ... Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Mielczarek M., Okhotnikov S.B., Sekunda N.V.(red.) (1997) Nikonion. An Ancient City on the Lower Dniester, Toruń: Nicholas Copernicus University
Mielczarek M. (red.). (2012) Coin Hoards as Economic Evidence. Łódź: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

 

Journals editor:
“Acta Archaeologica Lodziensia” – editor in chief
“Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, seria numizmatyczna” – editor in chief 2000-2006
“Archeologia” – editor in chier
“Notae Numismaticae/Zapiski Numizmatyczne – Editorial board member
“Biuletyn Numizmatyczny” – Editorial board member
“Fasciculi Archaeologiae Historicae” – Editorial board member

 

Book series editor:
“Sylloge Nummorum Graecorum”
“Monumenta Antiqua Orae Septentrionalis Ponti Euxini Reperta …” – to the 2014