• Polski
  • English
  • AA+A++
» Departments » Staff » Mgr Lidia Kamyszek
Mgr Lidia Kamyszek

Mgr Lidia Kamyszek

Centre for Late Antique and Early Medieval Studies

lka@arch.pan.wroc.pl

Rescue Excavation Unit

Research interests:

Archaeology of Early Iron Age, Pre-Roman Period, Roman Influence Period and Migration Period in Poland – all under particular consideration of Lower Silesia,

Selected bibliography:

Books:

Kamyszek L., Żygadło L. (2019). Osada ludności kultury lateńskiej i ślady osadnictwa pradziejowego ze stanowiska Mokronos Dolny 7, gm. Kąty Wrocławskie. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Articles:

Borkowski T, Borowski G., Jarysz P., Kamyszek L. (1999). Denar Trajana z Wrocławia –Osobowic. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 41, 461-464.

Kamyszek L. (2001). Moneta rzymska z Gogolina, pow. Krapkowice, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 43, 545-546.

Kamyszek L. (2001). Grot włóczni kultury przeworskiej ze stanowiska Zakrzów 42, pow. Krapkowice, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 43, 547-548.

Kamyszek L., Żygadło L. (2010). Badania na nowo odkrytym stanowisku nr 37 w Domasławiu, pow. wrocławski, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 52, 91-105.

Kamyszek L., Żygadło L. (2014). Odkrycia i badania. Domasław, pow. wrocławski. Silesia Antiqua, 49, 191-195.

Kamyszek L., Żygadło L. (2014). Odkrycia i badania. Wrocław-Żerniki, pow. wrocławski. Silesia Antiqua, 49, 213-219.

Gralak T., Kamyszek L., Żygadło L. (2015). Nietypowy czworokątny obiekt rowkowy z cmentarzyska w Domasławiu, stan. 36. Analiza metrologiczna obiektu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 57, 143-154.

Kamyszek L., Kępa L., Purowski T., Wagner B., Żygadło L. (2018). Znaleziska związane z osadnictwem ludności kultury lateńskiej z Raciborza, stanowisko 426, woj. śląskie. Przegląd Archeologiczny, 66, 177-192.

Chapters in edited volumes:

Kamyszek L. (2002). Badania ratownicze na stanowisku 15 w Gogolinie, województwo opolskie. (W:) |E. Tomczak, V. Janák (red.), Badania archeologiczne na Górnym Ślasku i Ziemiach pogranicznych w latach 2001–2002 (383-390). Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

Kamyszek L. (2003). Badania ratownicze na stanowisku Zakrzów 6, pow. Krapkowice, woj. opolskie w 2000. (W:) Z. Bukowski, M. Gierlach (red.), Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. seria B. Raport 2000. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za rok 2000 (264-281). Warszawa: Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych.

Kamyszek L. (2004). Osada z próżnego okresu rzymskiego z Jaryszowa, stan. 10, pow. Strzelce Opolskie, woj. opolskie. (W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Badania na autostradzie A4, zeszyt 3, część II (175-243). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kamyszek L. Masojć M. (2004). Badania ratownicze na stanowisku 10 (autostrada A4) w Jaryszowie, województwo opolskie. (W:) |E. Tomczak, V. Janák (red.), Badania archeologiczne na Górnym Ślasku i Ziemiach pogranicznych w latach 2000–200? (109-119). Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

Żygadło L., Kamyszek L., Marciniak M., Suchan G. (2012), Osadnictwo kultury lateńskiej i kultury przeworskiej na stanowisku 10-12 w Domasławiu, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie. (W:) S. Kadrow (red.), Narodowy Instytut Dziedzictwa. Raport 2007-2008 (I) (483-508). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Kamyszek L., Żygadło L. (2013). Osada z młodszego okresu przedrzymskiego oraz ślady osadnictwa z epoki kamienia i okresu nowożytnego na stanowisku nr 2 w Pierzyskach. (W:) D. Minta Tworzowska (red.), Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na Ziemi Gnieźnieńskiej. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad, t. 6 (167-231). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UA.

Kamyszek L., Żygadło L. (2013). The La Tène period pottery kiln from Mokronos Dolny, site 7, Lower Silesian Voivodeship. (W:) J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów (365-375). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Kamyszek L. (2014). ZDR 7, Bieńkowice stan. 3, AZP 103-40/26. Wyniki badań. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder)” t V (173-198). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Furmanek M., Kamyszek L., Masojć M., Piekalski J., Żygadło L. (2015). ZRD18. Bieńkowice stan. 56, AZP 103-40/138. Wstęp. Katalog obiektów. Podsumowanie. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. IV (17-27, 169-171). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Furmanek M., Kamyszek L., Masojć M., Piekalski J., Żygadło L. (2015). ZRD 21. Racibórz, stan. 425, AZP 102-40/130. Wstęp. Katalog obiektów(W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t IV (177-185). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kamyszek L., Pankiewicz A., (2015). ZRD18. Bieńkowice stan. 56, AZP 103-40/138. Osadnictwo wczesnośredniowieczne. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. IV (99-144). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kamyszek L., Pankiewicz A. (2015). ZRD22. Racibórz, stan. 424, AZP 102-40/129. Charakterystyka osadnictwa. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t IV (243-257). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kamyszek L., Pankiewicz A., Żygadło L. (2015). ZRD 22, Racibórz, stan. 424, AZP 102-40/129. Wstęp. Katalog obiektów. Podsumowanie. (W:) P. Bobrowski, B. Gediga, D. Minta-Tworzowska, J. Piekalski (red.), Badania archeologiczne na terenie „Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (Polder) t. IV (241-242, 258). Poznań-Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gralak T., Kamyszek L., Żygadło L. (2018). Osada kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzymskich i początku wędrówek ludów oraz ślady osadnictwa wczesnonowożytnego na stanowisku nr 9 w Rojęczynie, gm. Rydzyna, woj. wielkopolskie. (W:) D. Minta-Tworzowska, M. Chrapek-Wawrzyniak (red.), Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi rawickiej. Via Archaeologica Posnaniensis. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na trasach dróg i autostrad t 12 (294-356). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.